Det har vært mye bråk rundt selskapet Sotra Link Construction sitt arbeidsmiljø. Jannica Luoto / Bergens Tidende

Sotra Link har fått norgeshistoriens største samferdselskontrakt. Men arbeidshverdagen til de ansatte høres ut som et mareritt.

Publisert: Publisert:

For mindre enn 2 timer siden

«Manglende tillit», «fryktkultur» og «seksuell trakassering».

Beskrivelsene av arbeidsmiljøet i Sotra Link Contruction er alarmerende.

Ansatte forteller om en rekke alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven. Det gjengis også i en rapport fra Arbeidstilsynet, som BT har fått innsyn i.

De ansatte forteller at de:

  • har mistet tillit til ledelsen
  • opplever utrygghet på arbeidsplassen
  • har opplevd å bli utsatt for trakassering, utilbørlig opptreden eller seksuell trakassering fra overordnede

Rapporten er knusende.

Arbeidstilsynet slår fast at de ansatte i selskapet står uten sentrale rettigheter.

Det er uholdbart fra et selskap som har fått norgeshistoriens største samferdselskontrakt, og som finansieres av norske skattebetalere.

Verdien på arbeidet med å bygge den nye Sotrabrua og tilhørende veistrekning er på svimlende 23,1 milliarder kroner.

Det forplikter. Ikke bare til å levere prosjektet innenfor en stram tids- og kostnadsramme, men også til at de som bygger det nye Sotrasambandet har arbeidsforhold som er i tråd med reglene for norsk arbeidsliv.

Avsløringene den siste tiden forteller om noe helt annet.

Navnet Sotra Link er det kanskje ikke så mange som kjenner til, men gigantprosjektet de har ansvar for er et av de viktigste veiprosjektene for Bergens-regionen.

Mange år på overtid, og mange milliarder dyrere enn opprinnelig planlagt, ble arbeidet med Sotrasambandet endelig satt i gang tidligere i år.

Selv om det er Sotra Link AS som har signert kontrakten med Statens vegvesen, er det ikke dette selskapet som formelt skal designe og konstruere Sotrasambandet.

Et annet selskap, Sotra Link Construction, er opprettet for å utføre denne jobben, og det er dette selskapet Arbeidstilsynet har ført tilsyn med.

«Jeg blir helt rørt», sa Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik etter at den første «offisielle» salven smalt i mars.

Nå er hus revet, skog ryddet og fjell sprengt.

Etter planen skal den nye veiforbindelsen mellom Sotra og Bergen stå ferdig om litt under fire år.

Det legger utvilsomt et enormt press på den australsk-, sørkoreansk- og italienskeide entreprenøren.

Et så stor prosjekt i offentlig privat samarbeid har aldri blitt gjennomført i Norge før.

Selskapet har lovet å ferdigstille prosjektet innenfor en allerede betydelig sprengt kostnadsramme. På toppen kommer en voldsom prisstigning på materialkostnader og mangel på arbeidskraft.

Men presset på marginer kan ikke gå på bekostning av de ansatte. Det må også Statens vegvesen, som er eier av prosjektet, være tydelige på.

Les hele saken med abonnement