Norway

Skipstunnel blir dyrere og gir lavere nytte

Den samfunnsøkonomiske nytten av skipstunnelen blir også enda mer negativ, går det frem av en ny analyse fra konsulentselskapene Atkins Norge og Oslo Economics.

Fylkesordfører Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane bekrefter at hun regner med sinne i vest dersom tunnelprosjektet nå blir dyttet frem i tid eller skrinlagt. Dessuten angriper hun grunnlaget for de nye regnestykkene for Stad skipstunnel.

Fylkesordfører Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane tror skipstunnellen ved Stad blir bygget. Foto: Jan Petter Lynau/VG/NTB Scanpix

– De har blant annet sett bort fra ny hurtigbåtrute mellom Bergen og Ålesund, som vi nå utreder.

Ekstra runde

Det er Kvalitetssikring 2-analysen (KS2) som gir de dårligere tallene for tunnelprosjektet, sammenlignet med første konseptvalg og kvalitetssikring (KS1).

Kostnadsanslaget er nå økt med en halv milliard kroner – til totalt 3,7 milliarder kroner.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil ikke kommentere nærmere om og i tilfelle hvilken effekt en halv milliard i kostnadsøkning kan få for skipstunnelprosjektet, melder han via departementets informasjonsavdeling. Da KS2-analysen ble lagt frem i mai oppga statsråden til NRK at det trengtes tid til å studere tallene nærmere.

Offentlige byggeprosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner er pålagt å gjennomføre en slik KS2-analyse ved uavhengige konsulenter. Gjennomgangen skal sikre at forutsetninger og kalkyler holder vann.

Nå anslås det at tunnelen vil koste 26.000 kroner (omregnet til 2018-verdi) for hvert av de 10–12 fartøyene som antas å passere hver vei i døgnet gjennom tunnelen – regnet over en 40-årsperiode.

Opp – og ned

Lokale grupper av kommune- og fylkespolitikere og næringsdrivende har kjempet i årtier for å få realisert den 1700 meter lange tunnelen gjennom roten av Stadlandet. I siste Nasjonal transportplan (NTP 2018-2029) fra 2017 rykket skipstunnelen frem på regjeringens prioriteringsliste.

Da varslet regjeringen bevilgning på 1,5 milliarder kroner til å gå i gang i første seksårsperiode, deretter 1,2 milliarder til å fullføre i de påfølgende årene.

Signalene vekket stor begeistring i berørte fylker og kommuner, alle representert i en egen prosjektgruppe som har arbeidet lenge for saken.

Den nye analysen fra konsulentselskapene Atkins Norge og Oslo Economics slår imidlertid kaldt vann i blodet på gruppen. Her anslås altså prosjektets ramme til å øke med vel en halv milliard kroner – til 3,67 milliarder. Dette er anslaget man mener det er 50 prosents sannsynlighet for å treffe.

Dersom det kreves 85 prosent sannsynlighet, anslås kostnaden til 4,35 milliarder kroner.

Den samfunnsøkonomiske nytten forverres ifølge den nye rapporten fra minus 1,4 milliarder kroner til minus 3,1 milliarder kroner i et 40-årsperspektiv.

Blant årsakene er at det nå anslås redusert nytte av hurtigbåtrute, og færre ulykker eller forlis for å dra rundt Stad enn i tidligere beregninger. KS2-analysen nevner også at eksisterende veier på begge sider av tunnelløpet kuttes og må bygges på ny.

«Uten næringshensyn»

– Vi stiller oss avvisende til hele rapporten. Utrederne har så godt som nullstilt de positive effektene for næringslivet og for lokalbefolkningen, sier Rolf Domstein, sjef i sjømatkonsernet av samme navn og styreleder i prosjektgruppen som har kjempet for Stad skipstunnel.

Han mener mer og raskere sjøtransport blir avgjørende dersom vekstmålene for norsk sjømatnæring skal nås.

– Det er ikke tatt hensynet til de lavere transportkostnadene for næringslivet og virkningen av ny hurtigbåtrute Ålesund-Bergen, slik det ble gjort i forrige utredningsrunde, sier Domstein.(Vilkår)

Football news:

Zidane of Real Madrid: I finished my career at 34, and Luca wants to continue
Atletico will extend the contract with Parti and increase the amount of compensation to 87.2 million pounds (Ghana Soccer Net)
This player celebrated reaching La Liga so strangely that he had to take a cocaine test. The result is negative
Liverpool are ready to offer 20 million euros for Tiago, Bayern demand 40 (Sport Bild)
PSG asks Barca for Dembele and 80 million euros in exchange for Neymar (El Chiringuito TV)
Kike Setien: I See myself as Barca's coach next season
Disney's tourist Paradise, where MLS and the NBA return: 50+ playgrounds, a lot of children at normal times, cartoon characters everywhere🧞 ♂ ️