Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Vil ha svar om Hydro-vedtak

(E24) Erna Solberg blir bedt om å redegjøre for eventuelle habilitetsbrudd da hun var statsminister.

Publisert: Publisert:

Nå nettopp

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité møttes tirsdag ettermiddag for å diskutere Erna Solbergs aksjesak, og hvilke spørsmål komiteen nå ønsker svar på.

På forhånd var flere av partiene samstemte om å be Solberg om en skriftlig redegjørelse i saken.

Nå sender komiteen brev til Solberg og ber om at hun redegjør for eventuelle habilitetsbrudd.

Med det ber komiteen om det samme de ba Anniken Huitfeldt (Ap) om, en redegjørelse over situasjoner hvor Solberg trolig var inhabil.

Tidligere tirsdag forklarte Huitfeldt i et brev til komiteen at dette ville være vanskelig å gi en uttømmende liste over konkrete saker.

– Om Solberg ikke kan gi en komplett liste, på samme måte som Huitfeldt, så ber vi om at hun sier noe om omfanget av saker hun kan ha vært inhabil i. Vi må få en følelse av omfanget, for å kunne vurdere om rutinene og reglene var gode nok under hennes regjering, sier saksordfører Grunde Almeland (V) til E24.

Kontrollkomiteen har ennå ikke bestemt om Sindre Finnes skal inviteres til høringen i november. Det vil bli besluttet på komiteens møte 10. oktober, opplyser Almeland.

Saksordfører Grunde Almeland (V).
Foto: Emilie Holtet / NTB

Komiteen sender også brev til Statsministerens kontor (SMK) hvor de ber om redegjørelser i flere forhold, også hvilke rutiner som eksisterte under Solberg-regjeringen.

– Bygge opp tilliten

Der vil de be om innsyn i habilitetsvurderingene som ble gjort da Solberg var statsminister, inkludert alle dokumenter som SMK så langt ikke har villet dele med pressen.

Komitéleder Peter Frølich (H) understreker at beslutningene som ble tatt i komiteen tirsdag ettermiddag, er enstemmige.

– Vi skal gjøre vårt for å bidra til å gjenreise tilliten til politikere, det alvoret preger hele komiteen, sier Arbeiderpartiets representant Frode Jacobsen til E24.

Han forklarer at komiteen i brevet til Solberg understreker at de ikke utelukker at det vil komme oppfølgingsspørsmål.

Rødts representant, Seher Aydar, ber Solberg legge alle kort på bordet.

– Dette er viktig for å bygge opp tilliten til demokratiet. Høyre og tidligere statsminister Solberg må spille med åpne kort slik at vi alle får klarhet i hva som faktisk har skjedd i løpet av hennes åtte år som statsminister, sier Aydar, som mener saken er den største politiske skandalen i nyere tid.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité møttes tirsdag ettermiddag for å diskutere Erna Solbergs aksjesak. F.v. Seher Aydar (Rødt), Audun Lysbakken (SV), Kari Henriksen (Ap), Frode Jacobsen (Ap) og komitéleder Peter Frølich (H).
Foto: Javad Parsa / NTB

Ønsker Hydro-svar

Var Solberg inhabil og er dermed et konkret vedtak som hadde stor betydning for Hydro i 2016 ugyldig? Det ønsker kontrollkomiteen også svar på.

Da Erna Solberg for snart to uker siden la frem listen over ektemannens 3.640 aksjetransaksjoner, snakket hun om en konkret sak hvor hun ville vurdert sin habilitet annerledes.

– Det gjelder særlig spørsmålet om endringene i eierskapsreguleringen. Vi leverte en lov i 2016 med endringer som hadde stor betydning for Hydro. Den saken burde jeg ikke ha vært med på å behandle, sa Solberg.

Da forslaget til lovendringen ble godkjent i statsråd i april 2016, satt Finnes på 2000 Hydro-aksjer til en verdi av i overkant av 66.000 kroner.

Lovendringen muliggjorde at Hydro, som etablerte et felles kraftselskap med Lyse som hovedeier høsten 2020, kunne ta ut kraft i stedet for finansielt utbytte.

Og kraften kom fra kraftverkene Røldal-Suldal.

Spørsmålet komiteen vil stille til Statsministerens kontor er som følger:

«Ble Statsministerens kontor involvert i å vurdere tidligere statsminister Solbergs habilitet i saker av betydning for Hydro, og påvirker Statsministerens eventuelle inhabilitet gyldigheten av regjeringens beslutninger av betydning for Hydro, eksempelvis tillatelser gitt i forbindelse med opprettelsen av Lyse Kraft DA?»

Ber ikke om oppdatert transaksjonsliste

Komiteen ber ikke i denne omgang om en oppdatert transaksjonsliste, som blant annet viser klokkeslett for alle kjøp og salg.

Allerede før komiteen avsluttet sitt møte, sa advokaten til Sindre Finnes at de ikke ønsker å gi ut en slik fullstendig aksjeliste.

– Jeg mener komiteen må begrense seg i hva de ber Finnes – som privatperson – skal offentliggjøre for allmennheten, sier advokat Thomas Skjelbred til VG.

Han mener at listen som allerede er presentert er tilstrekkelig for at komiteen skal kunne vurdere Solbergs habilitet i enkeltsaker.

SV og Frp har tatt til orde for en full gjennomgang av aksjehandlene til alle statsrådene i Solberg-regjeringen.

I august skrev E24 en sak om aksjepostene til de ulike statsrådene i Solbergs regjering.