Poland

Apartamenty Ołtaszyn z deszczowymi ogrodami

Budowê kolejnego osiedla we Wroc³awiu rozpoczyna Dom Development. Apartamenty O³taszyn oferuj¹ 150 mieszkañ i osiem lokali us³ugowych.

Budowa dwupiêtrowych budynków z mansardowymi dachami rozpocznie siê w pierwszym kwartale tego roku. Deweloper na osiedlu Apartamenty O³taszyn zaplanowa³ 150 mieszkañ o powierzchni od 36 do 90 mkw. – od dwóch do piêciu pokoi. W ka¿dym bloku powstanie po szeœæ lokali (po dwa na ka¿dej kondygnacji). Do mieszkañ na parterze s¹ przypisane ogródki i du¿e tarasy.

- Willowa zabudowa bêdzie wspó³graæ z otoczeniem przyrody i bliskoœci¹ terenów zielonych – mówi cytowany w komunikacie Marek Szmidt, dyrektor sprzeda¿y w Dom Development Wroc³aw.

Na osiedlu powstan¹ miejsca do rekreacji dla mieszkañców, zaplanowano te¿ plac zabaw dla dzieci. W Apartamentach O³taszyn deweloper przewidzia³ tak¿e ogrody deszczowe i pn¹ce roœliny.

Apartamenty O³taszyn to kolejna inwestycja Dom Development we Wroc³awiu. W ofercie tego dewelopera s¹ mieszkania na Osiedlu Idylla na Stab³owicach, w Domu na Kurkowej na Nadodrzu, na osiedlu Komedy na Jagodnie, osiedlu Zielna na Psim Polu i Chociebuskiej 11 na Nowym Dworze.

Football news:

Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe