Poland

Australia: Prokurator generalny oskarżany o gwałt sprzed 33 lat

Christian Porter

© Commonwealth of Australia, CC BY 3.0 AU , via Wikimedia Commons

Christian Porter, australijski prokurator generalny ujawni³, ¿e to on zosta³ oskar¿ony o gwa³t, jakiego mia³ rzekomo dopuœciæ siê w 1988 roku na 16-letniej dziewczynie - informuje BBC. Porter zdecydowanie zaprzecza tym oskar¿eniom.

- Rzeczy, które mi siê zarzuca, nie wydarzy³y siê - zapewni³ w czasie konferencji prasowej w Perth.

- Nic z oskar¿eñ, które zosta³y opublikowane, nigdy siê nie wydarzy³o - doda³.

Kobieta, która mia³a zostaæ zgwa³cona przez Portera, z³o¿y³a zawiadomienie o gwa³cie w ubieg³ym roku. Po jej samobójstwie w czerwcu policja zamknê³a œledztwo w tej sprawie.

We wtorek policja poinformowa³a, ¿e w sprawie "brak jest dowodów", by nadal prowadziæ postêpowanie.

Football news:

Leeds scored 2 goals and scored 2 goals. Man City have 29 shots and 1 goal
Guardiola on the defeat to Leeds: Man City played a very good match. We played solidly, although we made mistakes on the counterattack
Marcelo Bielsa: A City win would be a fair result. It was not me who beat Guardiola, but the players
Man City have 11 points left in 6 matches to become champions of England
Man City lost for the first time in 6 matches. The team was in the majority for the entire 2nd half
Schuster on his favorite clasico: My first one is that we beat Real Madrid. Then I enjoyed playing in the clasico for Madrid
Klopp on Mane: His statistics are not great at the moment, and he is aware of that. I don't care about the situation