Poland

Epidemia a zwolnienie firmy z kosztów sądowych - wyrok SN

Adobe Stock

Jeli przedsibiorca radzi sobie z epidemi, rygory z ni zwizane nie uzasadniaj zwolnienia go z kosztw sdowych, gdy ma proces.

To sedno orzeczenia Sdu Najwyszego wskazujcego, jak sdy maj postpowa ze stronami procesu wystpujcymi o zwolnienie od kosztw sdowych.

Kwestia ta wynika w sprawie z powdztwa ministra spraw wewntrznych i administracji przeciwko M.J. i E.P., stronom umowy sprzeday nieruchomoci, o ustalenie jej niewanoci. Sd Apelacyjny we Wrocawiu odrzuci skarg kasacyjn pozwanego przedsibiorcy restauratora jako nieopacon, po tym jak sd oddali jego wniosek o uwolnienie od kosztw sdowych z powodu kopotw wynikych z epidemii. Z zebranych dowodw wynikao, e posiada 170 tys. z oszczdnoci i razem z on ma stay dochd 12,5 tys. z miesicznie, a jego dziecko uczy si w patnej szkole z wysokim czesnym. Sprawa dotyczya za wanoci zawartej umowy sprzeday nieruchomoci, za ktr zapaci w 2016 r. 900 tys. z.

W zaaleniu do SN pozwany zarzuci naruszenie art. 102 ust. 1 ustawy o kosztach sdowych w sprawach cywilnych. Ten stanowi, e zwolnienia od kosztw moe si domaga osoba, ktra zoy owiadczenie, e nie jest w stanie ich ponie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi j na taki uszczerbek. Argumentowa, e jest mikroprzedsibiorc prowadzcym usugi gastronomiczne i w ostatnim czasie ponis znaczne wydatki na zakup nieruchomoci i jej przystosowanie do prowadzenia drugiej restauracji. Ponadto dotkny go skutki ogranicze zwizanych z pandemi, zmuszajce do przeksztacenia dziaalnoci ze stacjonarnej restauracji na sprzeda da na wynos i pozbawiajce dochodw z prowadzenia usug na miejscu, w lokalu. Jednoczenie musi nadal ponosi obcienia zwizane z prowadzeniem restauracji.

Sd Najwyszy nie podzieli tej argumentacji. Stwierdzi, e zebrane w sprawie dane o skutkach ogranicze pandemicznych wskazuj na elastyczno pozwanego jako przedsibiorcy, bo przerzuci si na sprzeda posikw na wynos. Jednoczenie ograniczenia w dziaalnoci gastronomicznej s stopniowo znoszone, nie mog by wic traktowane jako stay czynnik wpywajcy na ocen skutkw odmowy zwolnienia od kosztw sdowych, o ktrej mowa w art. 102 ust. 1 ustawy. A opaty od skargi kasacyjnej pochaniay niewiele ponad jedn czwart oszczdnoci.

Te fakty oraz to, e pozwany nadal prowadzi dotychczasow dziaalno, nie pozwalaj na uwzgldnienie jego zaalenia wskazaa Katarzyna Tyczka-Rote, sdzia sprawozdawca.

Sygnatura akt: V CZ 31/20

Football news:

Valery Karpin: Rostov, having scored a goal, got hooked psychologically, stopped pressing. In the End, there were no forces
Glebov received a red card for a foul on a Maccabi player in midfield. Var on match no
Aaron Ramsay: Under Pirlo, Juve players have more fun
Aubameyang on the decision to stay at Arsenal: Arteta is a key factor. He said: You can create a legacy here
You will get high from Rostov's goal as from your favorite song. Shomurodov from the fly in touch closed a crazy pass Normann 40 meters
Valery Karpin: Maccabi is a playing, pressing team. It is very dangerous to let her do everything
Barcelona will make one last attempt to sign Lautaro