Poland

Holandia: Eksplozja w centrum testowania na COVID-19. Atak?

W centrum testowania na COVID-19 w miasteczku Bovenkarspel, po³o¿onym na pó³noc od Amsterdamu, dosz³o do eksplozji, na krótko przed jego otwarciem w œrodê rano.

Si³a eksplozji wybi³a szyby w oknach centrum, nie ma jednak doniesieñ o osobach poszkodowanych - poda³a holenderska policja.

Obecnie centrum jest otoczone przez policjê. Trwa postêpowanie wyjaœniaj¹ce okolicznoœci eksplozji. 

Do wybuchu dosz³o tu¿ przed 7 rano. Jak pisze serwis dutchnews.nl pierwsze doniesienia wskazuj¹ na to, ¿e centrum by³o obiektem œwiadomego ataku.

W momencie wybuchu w centrum przebywa³ jeden ochroniarz.

Football news:

Neymar: I owe Mbappe the adaptation in France and the joy of being here
Joao Felix was injured again. He will miss 10 days
The Bundesliga said goodbye to Monday's matches with Hoffenheim and Bayer zeros. Their cancellation was sought by fans
Mino Raiola: Borussia do not want to sell Holand in the summer. I respect this position, but this does not mean that I agree with it
Alexander Golovin: I enjoy giving such programs. This is my job
West Brom have scored 8 goals in their last 2 matches. For the previous 10 games, only 6 goals were scored
VAR did not count West Brom's goal for offside. Although the author of the goal was probably in the right position