Poland

Inspektor nakazał aptece usunięcie bankomatu. Dlaczego?

Wojewdzki inspektor farmaceutyczny nakaza aptece usunicie bankomatu.

Bankomat umieszczono w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym apteki, zaliczanym do jej podstawowej powierzchni. Dla potrzeb urzdzenia okrojono j o ponad 12 mkw. Pienidze pobierano od strony ulicy, natomiast obsuga i serwisowanie urzdzenia przez osoby niebdce pracownikami apteki moliwe byo jedynie od strony zaplecza apteki.

Oddalajc odwoanie spki, inspektor farmaceutyczny stwierdzi, e apteka musi by wydzielon caoci. Nie spenia tego warunku lokal, w ktrym zainstalowano bankomat. Nie jest to standardowe i podstawowe wyposaenie apteki, a usugi finansowe nie mieszcz si w obszarze jej dziaalnoci.

W skardze do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie spka wyrazia opini, e lokalizacji bankomatu w witrynie aptecznej nie mona utosamia z prowadzeniem w aptece dziaalnoci gospodarczej odmiennej od ochrony zdrowia publicznego. Zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego apteka oglnodostpna moe stanowi odrbny budynek lub moe si znajdowa w obiekcie o innym przeznaczeniu, pod warunkiem wydzielenia od innych lokali i innej dziaalnoci.

WSA nie zgodzi si z tymi wywodami i oddali skarg. Przepisy prawa farmaceutycznego nie przewiduj moliwoci prowadzenia innej dziaalnoci ni ta, ktr okrelaj. Powierzchnia, na ktrej znajduje si bankomat, zostaa wydzielona z powierzchni apteki ju po uzyskaniu przez spk zezwolenia na jej prowadzenie. A dostp serwisantw do bankomatu by moliwy jedynie od jej zaplecza. Jest to cakowicie sprzeczne z przepisami prawa farmaceutycznego. Nakaz usunicia bankomatu nie budzi wic wtpliwoci, poniewa umieszczajc bankomat na czci powierzchni lokalu apteki, spka naruszya wymagania dotyczce obrotu produktami leczniczymi. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: VI SA/Wa 2281/19

Football news:

Hans-Dieter flick: I Hope Alaba will sign a contract with Bayern. Our club is one of the best in the world
Diego Maradona: Messi gave Barca everything, brought them to the top. He was not treated the way he deserved
Federico Chiesa: I hope to leave my mark in Juve. We will achieve great results
The Coach Of Benfica: I don't want us to look like the current Barcelona, it has nothing
Guardiola on returning to Barca: I'm happy at Manchester City. I hope to stay here
Fabinho will not play with West ham due to injury
Ronald Koeman: Maradona was the best in his time. Now the best Messi