Poland
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Jest szansa na bezpłatne leki dla seniorów 70+

W Ministerstwie Zdrowia zastanawia się nad tym, czy nie obniżyć granicy wiekowej uprawniającej do darmowych leków. Resort rozważa też poszerzenie listy leków. Trwają analizy finansowe. Tak wynika z odpowiedzi na interpelację poselską Moniki Wielichowskiej.

O obniżenie granicy wiekowej do 70 lat apelowała Koalicja na pomoc niesamodzielnym, reprezentująca ponad 500 organizacji, instytucji oraz osób działających na rzecz niesamodzielnych i przewlekle chorych.

- W sierpniu zeszłego roku przeprowadziliśmy ankietę wśród seniorów na temat dostępności leków. Okazuje się, że pacjenci między 70 a 74 rokiem życia znacznie częściej, niż pozostali rezygnują z wykupienia leków ze względów finansowych. Przy obecnej inflacji problem jest z pewnością jeszcze większy – mówi Magdalena Osińska-Kurzywilk, prezes Koalicji.

Z badania wynika, że wydatki na leki obciążają budżet domowy prawie 95 proc. osób starszych. Aż 80 proc. seniorów zdarzyło się nie wykupić recept z uwagi na ceny leków. Najtrudniejsza sytuacja występuje wśród seniorów w wieku 70–75 lat. To właśnie w tej grupie deklarowano, że często powstrzymują się od wykupienia recept w całości (aż 34 proc. badanych).

Jednak według wiceministra Macieja Miłkowskiego wyniki badania mogą być niewiarygodne.

- Większość osób starszych nawet suplementy diety postrzega jako leki z uwagi na formy odpowiadające formom leków – drażetki, tabletki. Wysokie koszty ponoszone przez pacjentów w aptekach generowane są głównie z powodu ordynacji leków na receptę niepodlegających refundacji, leków wydawanych bez przepisu lekarza oraz nawet suplementów diety – uważa podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Czytaj więcej

- Pytania w ankiecie były jasne. Pytaliśmy o leki, nie suplementy. Kwestia refundacji leków dla seniorów w UE wygląda bardzo różnie. Nie trzymamy się sztywno granicy 70 lat. Wsparcie może być zależne np. od kwot przeznaczanych na wykup recept przez pacjenta – zaznacza Magdalena Osińska-Kurzywilk.

W odpowiedzi na interpelację wiceminister Maciej Miłkowski podkreśla też, że aby lek znalazł się w wykazie bezpłatnych preparatów dla pacjentów po ukończeniu przez nich 75. roku życia, w pierwszej kolejności musi być objęty refundacją. Resort zdrowia nie zawsze ma wpływ na to, jakie leki są refundowane.

- Istniejący w Polsce system refundacyjny jest systemem wnioskowym. Wnioskodawcą może być podmiot odpowiedzialny (producent leku, jego przedstawiciel lub importer). Minister zdrowia nie posiada narzędzi prawnych zobowiązujących firmę do złożenia wniosku o objęcie refundacją danego produktu leczniczego i nie ma możliwości objąć refundacją produktu, co do którego podmiot odpowiedzialny nie złożył wniosku – wyjaśnia Maciej Miłkowski.

Dopiero po złożeniu wniosku minister zdrowia podejmuje decyzję o objęciu bądź odmowie objęcia refundacją leku we wnioskowanym wskazaniu. W wykazie leków refundowanych umieszczane są wyłącznie technologie medyczne, w odniesieniu do których zostały przedstawione wyczerpujące dowody naukowe oraz zebrano możliwie najpełniejszy zbiór wyników badań klinicznych i tych popartych literaturą na temat ich terapeutycznego działania.

Czytaj więcej