Poland

Liga Mistrzów. Paryż uciekł znad przepaści

PSG pokona³o 3:1 Manchester United i wci¹¿ liczy siê w grze o awans. Borussia Dortmund w 1/8 fina³u. Cztery gole Oliviera Giroud.

Wychodz¹c na murawê Old Trafford, pary¿anie znali ju¿ wynik drugiego meczu w swojej grupie. Wiedzieli, ¿e po szalonej wymianie ciosów RB Lipsk wygra³ w Stambule z Basaksehirem 4:3, strzelaj¹c decyduj¹cego gola w doliczonym czasie, i odskoczy³ na trzy punkty.

Mistrzowie Francji nie mieli wyjœcia, musieli zaatakowaæ i ju¿ po szeœciu minutach objêli prowadzenie po bramce Neymara. Kamery co chwilê pokazywa³y Edinsona Cavaniego, najlepszego strzelca PSG, dla którego w Pary¿u zabrak³o miejsca i który odradza siê w Manchesterze. Urugwajczyk mia³ swoje szanse, próbowa³ przelobowaæ Keylora Navasa, ale trafi³ w poprzeczkê. Thomas Tuchel nie ukrywa³ jednak, ¿e bardziej obawia siê Marcusa Rashforda. M³ody Anglik regularnie nêka jego zespó³ i to on po pó³ godzinie gry wyrówna³, zmuszaj¹c rywali do wiêkszego wysi³ku.

PSG uciek³o spod topora, bo ma nie tylko Neymara i Kyliana Mbappe, ale równie¿ bior¹cego w wa¿nych momentach odpowiedzialnoœæ na w³asne barki Marquinhosa. Brazylijczyk po zamieszaniu w polu karnym z bliska pokona³ Davida de Geê, a chwilê póŸniej sêdzia zbyt pochopnie wyrzuci³ z boiska Freda i z gospodarzy usz³o powietrze. W doliczonym czasie piêkny kontratak PSG zakoñczy³ Neymar.

Teraz to pary¿anie s¹ w najbardziej komfortowej sytuacji. Za tydzieñ podejm¹ u siebie Basaksehir i jeœli wygraj¹, awansuj¹ bez ogl¹dania siê na przeciwników. Manchester jedzie do Lipska i nie mo¿e przegraæ.

Wydarzeniem wieczoru by³y te¿ cztery gole Oliviera Giroud, które da³y Chelsea nie tylko zwyciêstwo w Sewilli, ale i zagwarantowa³y rozstawienie przed losowaniem 1/8 fina³u.

W pierwszym meczu Ligi Mistrzów prowadzonym przez kobietê, pani¹ Stephanie Frappart, pewny awansu Juventus rozbi³ 3:0 Dynamo Kijów, a jednym z bohaterów by³ popisuj¹cy siê œwietnymi interwencjami Wojciech Szczêsny.

W œrodê do grona uczestników 1/8 fina³u do³¹czy³a Borussia Dortmund. Wystarczy³ jej remis z Lazio. W fazie pucharowej pozosta³o siedem wolnych miejsc.

Liga Mistrzów - 5. kolejka

Grupa F

Grupa G

Grupa H
Basaksehir - RB Lipsk 3:4 (I. Kahveci 45+3, 72 i 85 - Y. Poulsen 26, N. Mukiele 43, D. Olmo 66, A. Soerloth 90+2)

Football news:

Milan defender Musacchio has passed a medical in Lazio
Arsenal is a big club in England. Ødegård fit into the role of the tens of Arteta. Holand on Martin
Klopp on Lampard's resignation: Abramovich is not the most patient man in the world. It is cruel to make this decision so early
Berbatov on Suarez: Barcelona showed disrespect and pays for it. Luis must be dying of laughter
In the environment of Messi deny that the player and his family members learn French
Oscar: I want to finish my career at Chelsea. I play very well, so there should be a place for me
Victor Font: Garcia is ready to play for Barca for free until the end of the season. Please buy it now