logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Nawet najlepsze kwartalne lokaty przynoszą straty

MP Konta bankowe

Fotorzepa, Sawomir Mielnik

Grudniowa inflacja wyniosa 3,4 proc., a specjalici przewiduj, e to nie koniec jej wzrostw. Biorc pod uwag stanowcze decyzje Rady Polityki Pieninej utrzymujcej na rekordowo niskim poziomie stopy procentowe i koszty podatku od zysw kapitaowych, oszczdzajcy nie mog liczy na zysk na lokatach. Nawet na najlepiej paccych depozytach zakadanych na okres kwartau klienci bankw realnie trac.

Z naszego rankingu lokat trzymiesicznych wynika, e minimalna strata dosignie klientw Nest Banku, ktrzy otworz Nest Lokat Witaj. Produkt oferuje 4 proc. zysku wszystkim tym, ktrzy posiadaj status nowego klienta i zao rachunek bankowy. Na konto lokaty mona wpaci od 1 tys. z do 10 tys. z.

!function(e,t,s,i){var n="InfogramEmbeds",o=e.getElementsByTagName("script"),d=o[0],r=/^http:/.test(e.location)?"http:":"https:";if(/^\/{2}/.test(i)&&(i=r+i),window[n]&&window[n].initialized)window[n].process&&window[n].process();else if(!e.getElementById(s)){var a=e.createElement("script");a.async=1,a.id=s,a.src=i,d.parentNode.insertBefore(a,d)}}(document,0,"infogram-async","//e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js");

Idea Bank gwarantuje wypat odsetek sigajcych 76 z (10 tys. z wpaconych na 3 miesice, przy stawce oprocentowania rwnej 3,8 proc. w skali roku). Instytucja nie obliguje klienta do posiadania konta, a dodatkowo daje te moliwo zerwania lokaty w dowolnym momencie, bez utraty odsetek. Na lokat mona przela od 500 z do 20 tys. z.

Nowi klienci mBanku, zakadajc tam ROR maj okazj otworzy Lokat 3,5%. Ofert objte s rodki do kwoty 10 tys. z. Minimalna wpata, to 500 z.

W Getin Banku z aplikacj mobiln na smartfonie mona mie 3 proc. w skali roku na Lokacie Mobilnej. Z Oferty mona skorzysta majc do dyspozycji minimalnie 500 z. Maksymalna wpata nie powinna by wysza ni 10 tys. z.

Podobn ofert, ale z obowizujc nisz stawk, ma u siebie Bank Millennium. Na jego Lokacie Mobilnej klienci maj szans zarobi 2,25 proc. w skali roku. To o okoo 15 z mniej ni w Getin Banku.

2 i mniej procent

W Banku Ochrony rodowiska oraz BNP Paribas wpacony przez klientw kapita na e-Lokat na Plusie i Lokat na Start moe by oprocentowany na poziomie 2 proc. w skali roku. Na depozyt od BNP Paribas mona wpaci od 3 tys. z do 200 tys. z. W BO limity kwotowe s jednak duo nisze i wynosz od 1 tys. z do 20 tys. z. W obu bankach naley prowadzi ROR.

Na wysz pozycj w rankingu przesun si PlusBank z Lokat Nowa Kasa = Wikszy Zysk. Oszczdzajcy zarobi na niej obecnie nie 1,7 proc., a 1,75 proc. w skali roku. Oferta dotyczy osb, ktre posiadaj lub otworz dowolny rachunek osobisty w PlusBanku i na depozyt wpacaj nowe rodki. Grny prg wpat wynosi 200 tys. z. Lokat mona zaoy majc do dyspozycji minimalnie 5 tys. z. Nowe rodki bank wylicza jako nadwyk ponad stan salda na wszystkich rachunkach oszczdnociowych i oszczdnociowo-rozliczeniowych klienta na dzie 22 lipca 2019 r.

Oczko niej przesun si Alior Bank z ofert Lokaty na nowe rodki. Jej oprocentowanie, to 1,7 proc. w skali roku. Na depozyt mona wpaci od 1 tys. z do maksimum 200 tys. z. Saldo nowych rodkw bank wylicza na dzie 10 grudnia 2019 r.

Na Lokacie Plus w Toyota Banku, majc konto i wolne 5 tys. z, mona otrzyma 1,6 proc. w skali roku. Bank nie wyznacza grnych limitw wpat.

Zestawienie dziesitki najwyej oprocentowanych lokat zakadanych na 3 miesice zamyka PKO BP z ofert lokaty na nowe rodki udostpnianej w serwisie internetowym iPKO oraz w aplikacji mobilnej IKO. Oferowana przez bank stawka spada w styczniu z 1,5 proc. do 1,3 proc. w skali roku. Nowe rodki w tym przypadku zdefiniowane zostay jako nadwyka ponad rodki zgromadzone na produktach depozytowych i inwestycyjnych klienta w dniu 18 grudnia 2019 r. Minimalna wpata to 1 tys. z.

Themes
ICO