Poland

Obejrzenie nielegalnego filmu to nawet kilka tys. zł kary

Rz: Jak polscy uytkownicy internetu korzystaj z pirackich treci?

ukasz Sternowski, czonek zarzdu Stowarzyszenia Sygna: Z przeprowadzonego przez Deloitte badania wynika, e co drugi internauta w wieku 1575 lat, czyli ponad 12 mln osb, korzysta z nielegalnych rde treci. Zmieniaj si jedynie formy korzystania. Jeszcze kilka lat temu bardzo popularne byy sieci torrent, w ktrych podczas cigania nielegalnego pliku na dysk komputera, uytkownik jednoczenie udostpnia go nieograniczonej liczbie innych uytkownikw sieci. Okazao si, e organy cigania bez trudu wyledz tak aktywno. Po tym, jak internet przyspieszy, bardzo popularne stay si serwisy streamingowe, oferujce pirackie treci za jednym klikniciem, bez potrzeby przechowywania pliku na swoim dysku. Z raportu Deloitte wynika, e tylko w 2016 r. uytkownicy internetu w Polsce wydali 900 mln z na serwisy pirackie. Wedug prognoz do 2024 r. Polacy zapac piratom za nielegalne treci kolejne 30 mld z.

Piractwo internetowe bywa jednak kojarzone z ruchem wolnociowym, propagujcym nieograniczony dostp do wiedzy, ale take i otwartych rde kultury.

Trzeba jednak pamita, e pacc zodziejowi ograniczaj dochody brany kreatywnej czyli twrcw. Trudno wtedy oczekiwa, aby produkcje filmowe, czy serialowe byy coraz lepsze. Jeli wic Polacy lubi oglda dobre kinowe filmy to powinni chodzi do kina, a jak lubi dobre seriale, to powinni oglda je za porednictwem legalnych kanaw, a nie dawa zarobi zodziejom na kradziey i udostpnianiu efektw cudzej pracy. To nie jest tak, e osoby ktrych nie sta na wyjcie do kina, czy zakup kodowanych kanaw telewizyjnych emitujcych atrakcyjne filmy i seriale nie maj adnego dostpu do tych treci. Najlepsze filmy i seriale trafiaj po jakim czasie do legalnych serwisw, czy te s kupowane przez nadawcw telewizyjnych.

Jak biznes walczy z kradzie chronionych treci?

Obserwuje i reaguje na najnowsze trendy w tym zakresie. Kiedy internauci uwiadomili sobie, e korzystanie z sieci peer to peer jest niebezpieczne, bardzo popularne stao si ogldanie pirackich treci za porednictwem stron oferujcych treci w formie streamingu dostpnego przez przegldarki internetowe. Organizacje walczce z piractwem internetowym widzc te trendy dostosowuj swoje dziaania i rozwijaj narzdzia pomagajce walczy z tym zjawiskiem. Kolejnym dziaaniem jest stosowanie metody follow the money" by odci piratw od rde finansowania. Staramy si take edukowa uytkownikw Internetu uczc, e korzystanie z kradzionych treci, jest nie tylko nielegalne, ale moe by take niebezpieczne. Pirackie strony internetowe mog infekowa komputery rnego rodzaju oprogramowaniem szpiegujcym. Zdarza si rwnie, e komputer niewiadomego internauty wykorzystywany jest do kopania bitcoinw. Naley rwnie pamita, e aktywno na takich stronach moe si skoczy dla uytkownika koniecznoci zapaty rekompensaty dla waciciela praw autorskich w wysokoci dwukrotnoci wynagrodzenia, ktre naruszajcy prawa autorskie musiaby zapaci uprawnionemu, jeeli chciaby legalnie uzyska prawo do korzystania z okrelonego utworu.

Ile czasu moe min od kliknicia myszk w pirackim serwisie, do wizyty funkcjonariuszy w mieszkaniu osoby ogldajcej filmy z nielegalnych rde?

Wiele osb nawet nie zdaje sobie sprawy, jak atwo przeledzi jej aktywno w Internecie, gdy korzysta z nielegalnych treci. Zdarzay si takie przypadki, e polskim organom cigania namierzanie takiej osoby zajmowao dosownie kilka dni. Naley jednak podkreli, e wizyta funkcjonariuszy moe dotyczy jedynie osoby ogldajcej przy jednoczesnym udostpnianiu nielegalnych treci.

Ile moe kosztowa korzystanie z pirackich treci?

Byo ju wiele przypadkw, gdzie polscy uytkownicy Internetu byli cigani za rozpowszechnianie polskich produkcji filmowych za porednictwem sieci torrent. Najczciej w takim przypadku waciciele praw autorskich zmierzaj do ugody i w zamian za odszkodowanie w wysokoci kilkuset zotych odstpuj od dalszego cigania osb cigajcych i udostpniajcych jednoczenie pirackich treci. Naley jednak pamita, e nie zawsze jest wola do zawarcia ugody, a wtedy poza odpowiedzialnoci finansow naley si rwnie liczy z kosztami procesu i oczywicie sankcjami karnymi, w tym kar pozbawienia wolnoci.

A co ze stronami oferujcymi filmy w wysokiej jakoci. S one uwaane za bezpieczniejsze pod ktem odpowiedzialnoci karnej lub cywilnej. Czy susznie?

Wysoka jako treci, bd dokonywanie opaty za dostp do niej nie s gwarantem legalnoci. Co prawda w przypadku streamingu nie dochodzi do karalnego udostpniania nielegalnych treci innym internautom, jednake waciciel praw autorskich moe da zapaty odszkodowania w wysokoci dwukrotnoci utraconych korzyci. W finale obejrzenie nielegalnego filmu moe kosztowa tak osob od kilkuset to kilku tysicy zotych.

Jak to moliwe?

W tej kwocie mieci si rekompensata za naruszenie praw autorskich, wynagrodzenie profesjonalnego penomocnika, a take koszty przegranego procesu cywilnego w sdzie. Wracajc do osb, ktre dopuszczaj si nie tylko ogldania, ale take udostpniania nielegalnych treci zdarzaj si orzeczenia sdw na mocy ktrych takie osoby zobowizywane s do zapaty nawet kilkuset tysicy zotych z tytuu orzeczonego naprawienia szkody za naruszenie praw autorskich. Warto podkreli, e nawet jeeli sd karny nie zasdzi naprawienia szkody w penej wysokoci, posiadacz majtkowych praw autorskich nadal moe dochodzi penej kwoty w procesie cywilnym.

Jakie zmiany w prawie powinny nastpi aby lepiej chroni prawa autorskie?

Trzymamy kciuki za to e uda si przyj w kocu dyrektyw prawnoautorsk. Dla uczciwie dziaajcego uytkownika Internetu nie miaaby ona adnego znaczenia. Jej dziaanie ogranicza si bowiem do przeciwdziaaniu rozpowszechniania pirackich treci w Internecie. W tej chwili polskie przepisy o wiadczeniu usug drog elektroniczn przewiduj wyczenie odpowiedzialnoci dostawcy usugi w postaci np. serwisu hostujcego (przechowujcego) pliki tak dugo jak nie ma wiadomoci o bezprawnym charakterze przechowywanych przez niego danych. W praktyce wyglda to tak, e np. posiadacz praw autorskich do filmu czy utworu muzycznego informuje dostawc usugi (np. firm hostingow, administratora serwisu), e dany plik stanowi pirack kopi chronionej treci i ten niezwocznie usuwa wskazany plik. Problem polega na tym, e ten sam plik w uamku sekundy pojawia si z inn sum kontroln, czy pod nowym linkiem i waciciel praw musi na nowo informowa dostawc o kolejnym naruszeniu. Tymczasem takie platformy jak Youtube, czy Facebook potrafi identyfikowa bezprawne czy niepodane treci i wystarczy wtedy jeden sygna, aby taki plik nie mg by tam umieszczany. W realiach polskiego prawa nie ma obecnie obowizku zapobiegania ponownemu umieszczeniu nielegalnej treci, ktra zostaa ju raz zgoszona do usunicia. Ciekawym rozwizaniem jest take praktyka blokowania stron oferujcych pirackie treci na poziomie serwerw DNS, dziki czemu korzystanie z nich moe zosta skutecznie uniemoliwione na danym terytorium. Takie rozwizanie funkcjonuje w wielu krajach Unii Europejskiej, niestety w Polsce z uwagi na brak penej implementacji art. 8.3 dyrektywy w sprawie harmonizacji niektrych aspektw praw autorskich i pokrewnych w spoeczestwie informacyjnym nie mamy takiego mechanizmu prawnego.

rozmawia Mateusz Rzemek

Stowarzyszenie Sygna byo organizatorem International Content Protection Summit w Warszawie, nad ktrym Rzeczpospolita" obja patronat medialny

Football news:

Massimiliano Allegri: Ronaldo is a top player in terms of mentality. He has a new goal every year
Borussia Dortmund presented a collection with Spongebob as part of a deal with Nickelodeon
Woodward on Manchester United and trophies: there is a lot of work Ahead to achieve the stability needed
Neuer - best goaltender in 2020, Alisson-2nd, Oblak-3rd (ESPN)
Liverpool are Interested in 21-year-old Leipzig defender Konate
Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two
Suarez's Italian language examiners were suspended for 8 months. An investigation is underway against the Director of Juve Paratici