Poland

Rząd Indii: Nie mówcie o "indyjskim wariancie"

Resort zdrowia Indii sprzeciwia siê nazywaniu wariantu koronawirusa B.1.617 mianem "indyjskiego wariantu".

"W rzeczywistoœci s³owo 'indyjski' nie pojawi³o siê w raporcie WHO na ten temat" - podkreœla resort zdrowia Indii.

Dlatego - jak czytamy w oœwiadczeniu resortu - u¿ywanie przez media okreœlenia "indyjski" w odniesieniu di wariantu B.1.617 jest "bezpodstawne i nieuprawnione".

Po pojawieniu siê koronawirusa w Chinach na pocz¹tku 2020 roku media i politycy okreœlali wirusa mianem "chiñskiego wirusa" lub "wirusa z Wuhan" - przeciwko czemu protestowa³ wówczas Pekin.

Football news:

Lewandowski about 1:1 with Spain: Our plan worked. Poland will not be the favorite in the game against Sweden
Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs