logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Rząd zapowiada konkurencje na torach. Koniec monopolu PKP

Kolej w Polsce ma by bardziej konkurencyjna. Tak zakada rzd, ktry we wtorek przyj projekt zmienionej ustawy o transporcie kolejowym. Krajowy rynek przewozw pasaerskich ma by otwarty na przewonikw z innych pastw Unii Europejskiej.

W projekcie nowych przepisw wzmocniona ostaa niezaleno zarzdcy infrastruktury kolejowej (jest nim np. spka PKP Polskie Linie Kolejowe). Ograniczono wic moliwo wywierania wpywu na zarzdc infrastruktury przez przewonikw kolejowych lub podmioty sprawujce nad nimi kontrole. Wprowadzono take zakaz czenia okrelonych funkcjo lub zajmowania stanowisk jednoczenie u zarzdcy infrastruktury i przewonika.

Dla zwikszenia przejrzystoci rozlicze finansowych zakazane zostao udzielanie wzajemnych poyczek midzy zarzdc a przewonikiem. Poprawiono take efektywno udostpniania infrastruktury kolejowej: ma temu suy m.in. moliwo prowadzenia negocjacji dotyczcych opat za dostp do torw.

Wzmocnione zostay take uprawnienia prezesa Urzdu Transportu Kolejowego.

Konkurowanie w przewozach powinien uatwi wchodzcy w ycie w poowie 2020 r. unijny IV Pakiet Kolejowy, ktry ma zliberalizowa midzynarodowy rynek. Ale zanim zacznie obowizywa, obecny monopolistyczny system moe zakonserwowa nowa umowa w sprawie rzdowego dofinansowania PKP Intercity, ktre ma otrzyma 19,5 mld z na najblisze 10 lat. Jak stwierdzi Nick Brooks, sekretarz generalny AllRail - organizacji zrzeszajcej prywatnych przewonikw kolejowych z Europy ta dotacja ma zapobiec wejciu do Polski konkurencji.

Do konkurowania z PKP Intercity na razie przymierzaj si dwaj czescy prywatni przewonicy: Leo Express i RegioJet, chcc uruchomi poczenia do warszawy. Na razie jednak zagraniczna konkurencja na polskich torach jest bardzo skromna. Od grudnia ub. roku Leo Express zacz kursowa z Pragi do Wrocawia, co prawda z duym powodzeniem, ale s to poczenia weekendowe. Podobnie jest z poczeniem Praga-Krakw. W dodatku ten drugi pocig jest mocno spowalniany przez niekoczc si modernizacj linii pomidzy Katowicami a Krakowem.

Themes
ICO