Poland

Sąd: prezes też może być bezrobotnym

Uzyskanie dotacji wymagao utworzenia przedsibiorstwa spoecznego.

Anna W. (dane zmienione) zostaa skrelona z rejestru osb bezrobotnych, gdy poinformowaa powiatowy urzd pracy, e zaoya spk z o.o. non profit, w ktrej peni funkcj prezesa zarzdu. Dodaa, e w dacie rejestracji nie penia takiej funkcji w adnej spce i nadal jest zdolna i gotowa do podjcia pracy na penym etacie. Wyjania, e ubiega si o wsparcie finansowe ze rodkw UE. Warunkiem zawarcia umowy na dotacj byo powoanie do ycia przedsibiorstwa spoecznego w prawnej formie spki z o.o. non profit oraz status osoby bezrobotnej. Odebranie tego statusu utrudnioby finalizacj zawarcia tej umowy.

Wojewoda lski utrzyma w mocy decyzj PUP. Jego zdaniem sprawowanie funkcji prezesa zarzdu spki wyklucza przyznanie statusu osoby bezrobotnej i powoduje jego utrat.

Anna W. zaskarya decyzj do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach. Podkrelia, e zaoenie spki byo formalnie konieczne do ubiegania si o dotacj na utworzenie nowych miejsc pracy.

Sd uwzgldni skarg i uchyli decyzj wojewody. Zdaniem WSA bdnie uznano, e kady przypadek penienia funkcji w zarzdzie spki pozbawia statusu bezrobotnego. aden przepis ustawy o promocji zatrudnienia nie przewiduje wprost, e penienie funkcji czonka zarzdu osoby prawnej uniemoliwia przyznanie statusu osoby bezrobotnej. Moliwe jest wic uznanie, e czonek zarzdu moe taki status posiada, o ile tylko nie pozbawia go gotowoci do podjcia pracy stwierdzi sd. Za kadym razem naley wic analizowa stan faktyczny.

W tej konkretnej sprawie nie chodzio o objcie funkcji w spce komercyjnej, lecz w przedsibiorstwie spoecznym, utworzonym w formie spki, co byo koniecznym warunkiem otrzymania wsparcia. Projekt utworzenia takiego przedsibiorstwa, dwukrotnie oceniany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Spoecznych, nie mia typowego komercyjnego charakteru. Nie moe on by zatem tak oceniany take pod wzgldem korzystania ze statusu osoby bezrobotnej. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Gl 54/20

Football news:

Morata on Ronaldo: we all know what kind of player he is. He is happy that I am at Juventus
Ole Gunnar Solskjaer: Making players happy is not my job. I have to let out those who will achieve results
Unai emery: Messi was and will remain the best player in the world
Zidane on bale: I have nothing to say. I wish him good luck in the future. That's it
Dani Alves comments on Messi's post about Suarez's departure: it's about respect and they don't know it
Manchester City want to sign Benfica defender Diaz. The transfer is estimated at 55 million euros, the deal may include Otamendi
Morata took number 9 at Juventus. Under him played Higuain