Poland

Tunezja: Klienci biur podróży z ulgą, wjadą bez kwarantanny

Fot. Filip Frydrykiewicz

Tunezyjski rz¹d og³osi³ nowe zasady podró¿owania do Tunezji w ramach zorganizowanych wyjazdów turystycznych – informuje polskie biuro Tunezyjskiego Urzêdu ds. Turystyki.

Jak czytamy w komunikacie, informacja dotyczy wszystkich zagranicznych podmiotów sektora turystycznego. Od 19 kwietnia 2021 r. podró¿ni niebêd¹cy rezydentami, ale maj¹cy wa¿ny pakiet wykupiony w biurze podró¿y, zawieraj¹cy przelot, transfer, zakwaterowanie w obiekcie turystycznym, lec¹cy lotem czarterowym lub rejsowym w ramach zorganizowanego wyjazdu turystycznego, bêd¹ mogli wjechaæ na terytorium Tunezji pod warunkiem:

Komunikat koñczy apel o „œcis³e przestrzeganie protoko³u sanitarnego dla sektora turystycznego Tunezji do walki z COVID-19. Tym samym apeluje siê do lokalnych przedstawicieli biur podró¿y do rygorystycznego stosowania powy¿szych zasad,w celu zagwarantowania sprawnego przebiegu sezonu turystycznego”.

Football news:

Barcelona are looking for a midfielder similar to Busquets. The club will try to exchange some of the current players
Milan can invite Sarri if the team does not qualify for the Champions League
They want to allow 25 thousand people to attend the Champions League final. Chelsea and City fans will receive 4 thousand tickets each
Michael Owen: Mount and Foden will be the best players in the world. Phil can be one of the best in the history of England
Zinedine Zidane: Hazard has to play, he has to get his confidence back. He has to rebuild the old version of himself
Gary Lineker: It was the weakest Real I've ever seen. Chelsea are better by a million miles
Iniesta believes that Barcelona will take La Liga: They are able to win all the remaining matches