Poland

W przepisach pojawią się nowe narzędzia do wzmocnienia spółek

Zmieni si zasady dziaania grup spek holdingw. Wiksz rol odegraj te rady nadzorcze.

Przedsibiorcy od lat zabiegali o takie regulacje, a przygotoway je zespoy Komisji ds. Reformy Nadzoru Wacicielskiego przy Ministerstwie Aktyww Pastwowych. Faktyczne czy umowne grupy spek funkcjonuj ju w Polsce, w projekcie chodzi o wicej ni tylko stosunki dominacji i zalenoci midzy spkami.

Chodzi o umoliwienie spce dominujcej jednolitego kierownictwa nad spkami zalenymi, aby efektywniej mogy konkurowa z zagranicznymi. A take o okrelenie odpowiedzialnoci zarzdu spki zalenej za szkod jej wyrzdzon wskutek stosowania wicych polece spki dominujcej wskazuje prof. Andrzej Szumaski.

Spka dominujca bdzie miaa m.in. prawo do informacji o spkach zalenych, a jej rada nadzorcza bdzie moga sprawowa stay nadzr nad spkami zalenymi nalecymi do grupy, ale tylko w zakresie realizacji jej interesu. Z kolei wsplnikw (akcjonariuszy) mniejszociowych spki zalenej ma chroni obowizek spki zalenej sporzdzenia sprawozdania o jej powizaniach ze spk dominujc oraz wykaz wicych j polece, a to kluczowe narzdzie zarzdzania spk zalen.

Celem nowelizacji przepisw o radach nadzorczych jest za wzmocnienie ich, aby stay si realnym partnerem dla zarzdu, a nie jedynie jego kontrolerem wskazuje mec. Radosaw L. Kwanicki.

Wedug projektu zarzd ma regularnie informowa rad nadzorcza o istotnych sprawach spki, np. przekazujc list i tre uchwa zarzdu. Ostateczny model nadzoru bd wybiera wsplnicy (akcjonariusze), nowela okrela tylko ramy.

Kolejnym narzdziem w rkach rady nadzorczej ma by moliwo powoania doradcy, dziki ktremu moe ona uzyska wiksz wiedz o sprawach spki, co powinno uatwi jej relacje z zarzdem.

Wbrew obawom, e nowela jest przedsiwziciem dla wzmocnienia sektora spek Skarbu Pastwa, z nowych rozwiza skorzystaj te spki i holdingi prywatne.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Football news:

Pep Guardiola: no one cares about the players. There were 2 weeks of pre-season, and now matches every 3 days, and so 11 months
Akanji about 0:2 from Augsburg: Borussia showed too little in attack and defense
Hummels 0:2 in Augsburg: Borussia played well in many aspects, but did not create enough chances
Schalke have not won the Bundesliga in 18 consecutive rounds. The total score of the first two games of the season is 1:11
Real won with the help of VAR and decommissioned forwards. Jovic earned a penalty, mayoral a penalty
Robles on refereeing the match with Real Madrid and VAR: dubious episodes are always Interpreted in favor of top clubs
Conte on 4:3 with Fiorentina: impressed with Inter's attack. We didn't have enough balance, we paid for it