Poland

Wiceminister zdrowia: Resort szykuje się na trzecią falę

Waldemar Kraska, covid

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Waldemar Kraska powiedzia³, ¿e resort przygotowuje siê na trzeci¹ falê koronawirusa, która mo¿e nast¹piæ w styczniu i lutym. - To okres typowo grypowy, wiêc ryzyko zachorowania mo¿e byæ wiêksze - mówi³ w Polsacie.

- My siê na tê falê niestety przygotowujemy, bo eksperci te¿ o tej trzeciej fali mówi¹, mniej wiêcej w okresie stycznia i lutego, dlatego te¿ jest budowa tych szpitali tymczasowych. Teraz na pewno nie bêd¹ uruchamiane, bo na razie a¿ tylu zaka¿eñ nie ma, ale musimy byæ przygotowani na ewentualnoœæ trzeciej fali - mówi³ Waldemar Kraska.

Wiceminister Kraska by³ te¿ pytany, czy bêd¹ ograniczenia w Sylwestra, odpowiedzia³, ¿e wszystko zale¿y od sytuacji epidemiologicznej. - Jest jeszcze miesi¹c do Sylwestra, na pewno nie bêdzie go mo¿na spêdziæ tak jak do tej pory, ale byæ mo¿e sytuacja tego dnia bêdzie radoœniejsza ni¿ to, co mamy w tej chwili - skomentowa³.

Football news:

Klopp responds to Clattenburg about refereeing: I don't play mind games. For various reasons, I am not Ferguson
Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season