logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

WSA: przelewy i faktury to za mało by uwzględnić wydatki

AdobeStock

Nie jest moliwe uznanie za koszt wydatku, ktrego zwizku z przychodami spki podatnik nie jest w stanie logicznie wyjani ani udokumentowa, zarwno co do zasady jak i co do wysokoci.

W lutym 2017 r. fiskus wszcz postpowanie kontrolne w spce zajmujcej si gwnie oprogramowaniami komputerowymi. A chodzio ozakresie rzetelnoci deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidowoci obliczania iwpacania CIT za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 wrzenia 2014 r.

Na podstawie faktur, ewidencji ksigowej iinnych dowodw dotyczcych kontrahentw fiskus stwierdzi, e kilkanacie faktur wystawionych przez dwie firmy majcych dokumentowa zakup towarw i usug, nie odzwierciedla rzeczywistych zdarze gospodarczych. W konsekwencji w ocenie kontrolerw spka zawyya koszty o ponad milion z. Przeprowadzone badanie ksig rachunkowych spki spowodowao jednoczenie, e s one nierzetelne. W zwizku z tym nie uznano ich za dowd. Jednak fiskus odstpi od oszacowania podstawy opodatkowania, poniewa dane wynikajce z ksig, uzupenione dowodami zebranymi w toku postpowania pozwoliy na jej okrelenie.

Czytaj tak...

Themes
ICO