Poland

Za dręczenie sąsiada należy się zadośćuczynienie

Nieruchomoci

Adobe Stock

Uporczywe granie na nerwach mieszkacom bloku moe by naruszeniem dbr osobistych, za ktre nale si pienidze. Sdy coraz czciej przyznaj zadouczynienia.

Prawo do spokojnego mieszkania to dobro osobiste. Nie musimy wic potulnie znosi turystw cigle imprezujcych za cian do biaego rana ani te ssiada, ktry celowo puszcza gosy zwierzt, wiertarki oraz fragmenty utworw. Przybywa wyrokw sdowych zakazujcych takich zachowa oraz zasdzajcych zadouczynienie.

Wolno Tomku

Najemca jednego z mieszka w bloku mia powany problemem z ssiadem. Zarzuca mu gone suchanie muzyki, telewizji, organizowanie nocnych imprez oraz trzymanie gonego psa. Przeszo 100 razy wzywa policj i ochron budynku. Wikszo interwencji nie odniosa skutku. Najemca postanowi si odegra na dokuczliwym ssiedzie. Przy okazji doprowadzi do biaej gorczki innych mieszkacw. Po kilkanacie razy dziennie, take w weekendy, odtwarza te same fragmenty utworu muzycznego, bardzo gono puszcza nagrania gosw zwierzt (krowy, kury, wilka), przeraajcego miechu, uderze motka, dwiku wiertarki.

Jedna z ssiadek, kiedy wielokrotnie proby nie pomogy, wniosa spraw do sdu i wygraa. Zarwno Sd Okrgowy, jaki Apelacyjny w Warszawie zakazay tego typu zachowa oraz zasdziy zadouczynienie w wysokoci 4 tys. z. Uznay, e nietykalno mieszkania jest dobrem osobistym. Zgodnie z art. 24 kodeksu cywilnego, jeli dobro osobiste zostaje zagroone cudzym dziaaniem, mona da jego zaniechania, chyba e nie jest ono bezprawne. Dziaania najemcy byy zawinione, bo celowo drczy psychicznie ssiadw.

W ocenie sdu zadouczynienie w kwocie 4 tys. z odpowiada wysokoci redniego miesicznego wynagrodzenia. Stanowi wic sum odczuwaln ekonomicznie rekompensujc krzywd.

Jeszcze wiksz kwot wywalczya w sdzie wacicielka mieszkania w centrum Warszawy. Stoeczny Sd Apelacyjny przyzna jej zadouczynienie w wysokoci 30 tys. z. Zapaci je wacicielka ssiedniego mieszkania, od lat mieszkajca w Biaymstoku, a na warszawskim lokalu zarabiajca. Najpierw wynajmowaa je studentom z zagranicy, ktrzy urzdzali przez cay tydzie gone imprezy do biaego rana. Potem postanowia je wynajmowa na kilka dni. Nowi lokatorzy rwnie byli goni i agresywni. Interwencje policji nie skutkoway. I tym razem sd nie mia wtpliwoci, e doszo do naruszenia dbr osobistych. Intensywne zakcanie ciszy doprowadzio do naruszenia prawa do spokojnego mieszkania i odpoczynku. Warszawski Sd Okrgowy przyzna zadouczynienie wysokoci 6 tys z, a Apelacyjny zwikszy je o 24 tys. z.

To nie pieniactwo

Prawnicy przyznaj, e konflikty ssiedzkie to trudne sprawy. A wygrana w sdzie nigdy nie jest atwa ani szybka. Sporo te kosztuje. Potwierdza to Maciej Gawroski, radca prawny, ktry ma na koncie wiele takich spraw.

Ochrona dbr osobistych obejmuje prawo do spokojnego mieszkania, do odpoczynku bez nadmiernego haasu. W gr wchodz zasady wspycia spoecznego, o ktrym mwi art. 5 kodeksu cywilnego. Z tego przepisu wynika, e nie mona czyni ze swego prawa uytku w sposb sprzeczny ze spoeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami wspycia spoecznego przypomina.

Uporczywy haas zawsze bdzie szkodzi ssiadom i wykracza poza spoeczno-gospodarcze przeznaczenie mieszkania. To bardzo trudne sprawy. Trzeba bowiem udowodni swoje racje, a to wie si z wzywaniem policji do ssiada, sporzdzaniem notatek z interwencji. Czsto trzeba powoa eksperta, by wykaza, e haas jest szkodliwy dla zdrowia. Wwczas w oczach ssiadw wychodzi si na pieniacza, a nie walczcego o spokj we wasnym domu.

Wedug Macieja Gawroskiego wielu sporw mona unikn. Wystarczy, e wsplnota mieszkaniowa opracuje mdry regulamin, ktry szczegowo okreli, co wolno, a czego nie. Niestety, bardzo czsto regulaminw nie ma, s zbyt oglne lub si ich nie stosuje.

Football news:

Barcelona's Interest in Isak Increased after Koeman's appointment. Larsson has a high opinion of the player (Mundo Seportivo)
Manuel Pellegrini: When you play against Real Madrid and var, it's too much
PSV and Porto are Interested in Barcelona midfielder PUC. He doesn't want to leave the club
Puyol about Barcelona: If we want to win the championship, we need to perform very well
Schalke sacked Wagner. The team has not won the Bundesliga since January
Iacini on 3:4 with Inter: Even a draw would be an unfair result, given how many chances Fiorentina created
Ramos Pro 3:2 with Betis: the Referee tried his best and didn't do anything intentionally