Poland

Zełenski proponuje Putinowi spotkanie w Donbasie

"Jestem gotów zrobiæ jeszcze wiêcej i zaprosiæ pana na spotkanie w dowolnym miejscu ukraiñskiego Donbasu, gdzie toczy siê wojna" - zwróci³ siê do W³adimira Putina w nagraniu zamieszczonym we wtorek wieczorem na stronie internetowej prezydenta. 

Kijów i Moskwa wymieniaj¹ siê win¹ za rosn¹ce starcia w Donbasie, gdzie ukraiñskie wojska walcz¹ z si³ami wspieranymi przez Rosjê.

Ukraina, jej zachodni sojusznicy i NATO oskar¿yli Rosjê o "prowokacyjne" gromadzenie wojsk na wschodniej granicy Ukrainy i na Krymie. Rosja z kolei oskar¿y³a Stany Zjednoczone i NATO o "prowokacyjne dzia³ania" w regionie Morza Czarnego.

Ze³enski oczekuje równie¿ jasnych sygna³ów, ¿e przyjaciele Kijowa s¹ gotowi wesprzeæ jego kraj, "nie tylko jako partnerzy, z trybun, ale jako gracze w tej samej dru¿ynie, bezpoœrednio na boisku, ramiê w ramiê".

- Ukraina chce zakoñczyæ konflikt na drodze dyplomacji, ale jest gotowa broniæ siê, jeœli zostanie zaatakowana - zapowiedzia³ prezydent.

- Czy Ukraina chce wojny? Nie. Ale czy Ukraina jest gotowa do wojny? Tak - doda³.

Football news:

Zidane on Hazard laughing after Chelsea: Eden apologized, he didn't mean to offend anyone. This is in the past
Juventus refused to sell de Ligt to Chelsea and Barca. The offers came about 10 days ago
Real Madrid, Barcelona and Juve sent letters to 7 Super League clubs and threaten them with legal consequences for withdrawing from the tournament
Julen Lopetegui: Zidane is the perfect coach for Real Madrid. His work speaks for itself
Hazard will be hard to convince to leave Real Madrid. He receives 15 million euros, his contract is valid for another 3 years
Neymar will receive 30 million euros a year under a new contract with PSG
Ronald Koeman: I hope that the VAR and the referees will make fair decisions for us and for Atletico