Înainte de căsătorie, trebuie să aflaţi care este ţara a cărei legislaţie va reglementa căsătoria dumneavoastră şi regimul matrimonial aferent. Este important, pentru că acest lucru va avea consecinţe importante asupra drepturilor şi obligaţiilor care vă revin ca soţ/soţie.

'Dacă nu vă căsătoriţi în ţara în care locuiţi, ci în altă ţară din UE, contactaţi autorităţile din ambele ţări pentru a afla ce formalităţi trebuie să îndepliniţi astfel încât căsătoria să fie recunoscută în ambele ţări. Ar putea fi vorba, printre altele, de cerinţe de înregistrare şi publicare", precizează site-ul ofical al UE, europa.eu.

Recomandări după căsătorie

După încheierea formalităţilor, căsătoria dumneavoastră va fi recunoscută în toate celelalte ţări din UE (fac excepţie căsătoriile între persoane de acelaşi sex). Mai puteţi face însă câţiva paşi pentru securizarea formalităţilor.

Dacă vă căsătoriţi într-o ţară din UE diferită de cea de origine, ar fi o idee bună să vă înregistraţi căsătoria în ţara de origine, în conformitate cu normele naţionale aplicabile. 

Verificaţi normele în materie de şedere 

Contactaţi consulatul ţării de origine pentru a afla dacă puteţi să vă înregistraţi căsătoria acolo sau dacă trebuie să faceţi acest lucru în ţara de origine.

"În cazul în care mergeţi să lucraţi în altă ţară din UE, soţul sau soţia are dreptul să locuiască acolo împreună cu dumneavoastră. Verificaţi normele în materie de şedere care vizează: soţul/soţia şi copiii provenind din UE; soţul/soţia şi copiii provenind din afara UE", mai precizează europa.eu.

Iată un caz real care arată ce se întâmplă când vorbim de căsătorie între parteneri de acelaşi sex care provin din ţări în care legislaţiile naţionale diferă. 

"Emma (din Belgia) şi Carine (din Franţa) s-au căsătorit în Belgia şi s-au mutat în Italia, unde Emma şi-a găsit un loc de muncă. Autorităţile nu le-au privit ca pe un cuplu căsătorit întrucât Italia nu recunoaşte căsătoria între persoane de acelaşi sex.

Însă, pentru că recunoaşte parteneriatele înregistrate între persoane de acelaşi sex, Emma şi Carine au aceleaşi drepturi ca şi partenerii înregistraţi în baza legislaţiei italiene", precizează europa.eu.