Aproximativ 3,4 milioane lei, fonduri europene nerambursabile, sunt atraşi pentru digitalizarea arhivei instituţiei, realizarea Strategiei de Dezvoltare a judeţului Vrancea pentru perioada 2021-2027 şi implementarea unor standarde de calitate dezvoltate pentru serviciile publice şi a unui sistem software care să optimizeze activitatea departamentului HR cu scopul de a simplifica procedurile interne de lucru.

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 17 iunie 2020, având o valoare totală de 3,9 milioane lei, din care contribuţia judeţului Vrancea este de 2%.

Scopul acestui proiect este de a dezvolta un sistem de management performant la nivelul instituţiei prin îmbunătaţirea calităţii serviciilor furnizate de administraţia publică judeţeană şi de a aplica măsuri de reducere a birocraţiei şi simplificarea procedurilor pentru cetăţenii judeţului Vrancea.


Termenul de implementare a proiectului este de 18 luni.