Serbia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Доплате за гориво – разлог за одустајање од путовања

Уплатио сам летовање за породицу и требало би да путујемо крајем јуна. Исплатили смо цео износ одмах како бисмо остварили попуст, међутим, сада нас је агенција обавестила да морамо да доплатимо за цену основног аранжмана, али и да ћемо морати да сносимо трошкове доплате за гориво. Када све израчунамо, доплата за четири члана моје породице је отприлике још трећина износа аранжмана, што нас је поколебало да ли да уопште путујемо. Не желимо да одустанемо јер смо одмор планирали тог датума, али ме интересује шта каже Закон о заштити потрошача – да ли агенције имају право да на овај начин мењају услове? И да ли имамо право да уступимо наше летовање неком и под којим условима?

Закон о заштити потрошача јасно дефинише сва права путника и одговор на ово питање можете наћи у члану 101. Тамо стоји да организатор може да повећа уговорену цену из уговора о организовању путовања ако је то право уговорено и ако је уговорено да путник има право на умањење цене.

Организатор може да повећа цену, односно путник може да умањи цену, из става 1 овог члана у случају промене:

1) цене превоза путника до које је дошло услед промене цене горива или других извора енергије;

2) постојећих такса или увођења нових такса, укључујући боравишне таксе, авио-таксе или таксе за укрцавање или искрцавање у лукама и на аеродромима;

3) девизног курса који се односи на туристичко путовање.

Ако је повећање цене у случају из става 2 овог члана веће од осам одсто укупне цене туристичког путовања, организатор не може једнострано да промени цену.

Независно од обима повећања цене, такво повећање ће бити могуће само ако организатор обавести путника о повећању на разумљив и необмањујући начин и пружи документовано образложење за такво повећање и обрачун, обавештење се путнику уручује на папиру, на другом трајном носачу записа или електронским путем, с потврдом пријема, најмање 20 дана пре отпочињања туристичког путовања. Ако уговор о туристичком путовању предвиђа могућност повећања цене, организатор ће омогућити путнику право на смањење цене сразмерно смањењу трошкова из става 2 овог члана до ког долази након закључења уговора, а пре отпочињања путовања.

У случају смањења цене, организатор има право да одбије трошкове из накнаде коју дугује путнику, уз достављање доказа о тим трошковима, уколико путник то захтева. Када је реч о преносу уговора о путовању на другог путника, закон и то дефинише и каже да уговор може да се пренесе на другог путника уколико о томе обавести организатора путовања, и то писаним путем или на другом трајном носачу записа или електронским путем, с потврдом пријема, у разумном року пре отпочињања туристичког путовања. Разумним роком се сматра обавештење које је послато најмање седам дана пре отпочињања туристичког путовања.

У случају преноса уговора на другог путника, организатор закључује нови уговор о организовању путовања. Путник и онај на кога се пребацује уговор су солидарно одговорни организатору за накнаду трошкова, предвиђа Закон о заштити потрошача.

Одговара редакција Потрошача