Serbia

Najavljeno seđivanje spomenika knezu Mihailu

Prvi radovi na uređenju spomenika knezu Mihailu u Beogradu očekuju se početkom marta, a u toku restauracije skulptura neće biti uklonjena sa postolja.

Planirano je da se u delu restauratorskih radova otklone skoreni delovi i zelena patina i da se na pojedinim mestima popuni odgovarajućim materijalima, naveo je dnevni list Politika u izdanju za subotu.

Iz direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda kazali su da je u skladu sa ugovornim obavezama izvođač radova dužan da obezbedi restautora u toku sanacije, da će iz direkcije obezbediti stručni nadzor dok će Zavod za zaštitu spomenika kulture sprovoditi konzervatorski nadzor.

Izvođač radova biće preduzeće "Granit liješće", a konzervatorske radove će obavljati vajar i konzervator u Narodnom muzeju Risto Mihić.

Predviđena sredstva za taj posao su 3,7 miliona dinara.