autobusi 860B foto Opština Obrenovac Foto: Opština Obrenovac / Promo

Tri nove linije uvedene su za obrenovačku opštinu: 860J Beograd - Jasenak (Puž) preko Rucke i Male Moštanice, potom 860R Banovo brdo - Stepojevac - Poljane (Donji kraj) i 860V Banovo brdo - Vranić - Draževac - Baljevac. Linije rade od 1. juna.

Sada linija 860 ima čak 12 varijanti, dok je donedavno imala samo dve. Dodavanjem linija dodatno je opterećena okretnica Glavna železnička stanica, a po obrenovačkim zaseocima sada se mogu videti i autobusi koji prolaze jedan za drugim - jedan na liniji koju održava "Lasta", a drugi na liniji koju održava privatni prevoznik, dok u oba slučaja važi Busplus i sva rešenja za ove linije određuje Sekretarijat za javni prevoz.

Kako kažu u ovom Sekretarijatu, novim linijama pokrivene su i neke saobraćajnice koje do sada nisu imale javni prevoz, čime se putnicima iz predgrađa olakšava putovanje.

Međutim, potrebno je uskladiti polaske kako bi se izbegla nepotrebna preklapanja, jer je evidentno da se u retko naseljenim selima oko Obrenovca sada prepliće veliki broj linija.

Sve varijante linije 860: