logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

Anders K Gustafsson: "Falun behöver inte tävla med Borlänge om att bli fulaste staden"

Konkurrensen mellan Falun och Borlänge löper som en röd tråd genom historien. Det har handlat om evenemang, lokalisering av stora arbetsplatser, Högskolan – och om självbild. Den residensstaden Falun ställs mot den industristaden Borlänge. Gammalt mot nytt, tjänstemän mot arbetare. En rad motsatsförhållanden, som till viss del avspeglas i respektive stadskärna. Borlänge började byggas runt järnverket runt förra sekelskiftet. Falun fick sina stadsprivilegier 1641.

I dag avslutas omröstningen om vilken som blir Sveriges fulaste stad, initierad av föreningen "Arkitektupproret". Personligen tycker jag att Bollnäs borde ligga bra till, men ohotad etta är i skrivande stund Borlänge. Den tidigare stadsarkitekten Arne Ludvigsson och den arkitekt som ritat många av husen i centrum, Jack Hansson, försvarade nyligen stadsbilden med alla dess fyrkantiga och brutalistiska byggnader. Den senare har även ritat många av Falu centrums hus från 60- och 70-talen, inspirerad av tidens anda.

Utformningen av Falu centrum har debatterats flitigt även på sistone, men då främst trafiksituationen. Många har nog undrat vad det ska bli av de obebyggda tomter bredvid Knutpunkten, av någon lustigkurre döpta till Gahnshagen och Roséngården efter två tidigare tongivande politiker. Nu börjar det dock hända saker och kommunen har påbörjat en process för att bebygga kvarteret Rödbo. Tanken är att kvarteret ska rymma både bostäder och affärslokaler.

Är det så här det ska se ut i Falu centrum? Hoppas inte. Bild: Falu kommun
Är det så här det ska se ut i Falu centrum? Hoppas inte. Bild: Falu kommun

Den exempelbild som Falu kommun använder för att locka intressenter borde mana till eftertanke. Den visar en asymmetrisk, grå kloss som har kastats ner mitt i stan, framför Johanssonska huset, en av Faluns vackraste byggnader.

Det är fruktansvärt.

Om något som ens kommer i närheten av detta blir verklighet så förutspår jag en folklig vrede som kommer att få rivningen av det gamla badhuset 1974 att blekna. Jag tror inte att någon önskar att stans stora landmärke blir en grå bunker. Luftigheten och rymden i centrum riskerar att försvinna. Flitige debattören Reidar Sjödén efterlyste nyligen en park på platsen i stället. Ja, varför inte? Och många av de affärslokaler som redan nu finns i centrum gapar tomma.

Jag ska dock inte helt döma ut en eventuell nybyggnation på förhand – jag befarade att Coop vid gruvan skulle bli anskrämligt, men tycker att det faktiskt blev riktigt bra med sin faluröda fasad och sina cortenplåtar. Resecentrum tycktes å sin sida verka bra på pappret, men har i praktiken blivit en öde plats som utsöndrar otrygghet.

Det är hursomhelst dags för faluborna att börja engagera sig i sin stads utseende. Annars är risken att Faluns politiker tar upp kampen med Borlänge även i tävlingen "Sveriges fulaste stad". Men så långt behöver vi väl ändå inte dra den kommunala tuppfäktningen?

Themes
ICO