Sweden
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

De är Europas värsta invandrargrupper

Det ser ut som en lista över de största invandrargrupperna som flyttar till Sverige varje år. Men det är en förteckning över de folkslag i världen som européer allra helst vill slippa.

Forskarna har studerat européers erfarenheter av olika invandrargrupper med avseende på etnicitet, kön, religion, yrke och asylhistoria.

Erfarenheterna mättes både 2015–2016 och under 2022, då över 33.000 medborgare i 15 EU-länder fick svara på frågor om sin inställning till asylsökare med olika bakgrund.

Erfarenheterna är som sämst av pakistanier, araber, afghaner och eritreaner. Allra sämst är de av män från dessa folkslag som kommit till Europa med tveksamma asylskäl eller av ekonomiska skäl.

Ironiskt nog är det i huvudsak personer ur just dessa grupper som svenska politiker släpper in i landet varje år.

Ett undantag finns dock: Inställningen till ukrainare, som är i huvudsak positiv. I synnerhet är inställningen till ukrainska kvinnor som flyr krig positiv.

Sämst av de europeiska folkslagen är kosovoalbaner, då en klar majoritet av respondenterna uppgav sig ha en negativ bild av invandrare ur denna grupp.