Sweden
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Forskare: Madagaskars biologiska mångfald akut hotad

I två artiklar i den vetenskapliga tidskriften Science presenterar forskare och mer än 50 andra organisationer världen över en stor översyn av Madagaskars biologiska mångfald.

Genom att kombinera de senaste observationerna från ön med nya tekniker för att förutsäga bevarandestatus, så kunde forskarna utvärdera hoten mot mångfalden på land och sötvatten.

Deras analyser visade att överexploatering till exempel genom jakt och skördandet av växtarter samt ohållbara jordbruksmetoder påverkar 62,1% respektive 56,8% av ryggradsdjursarterna negativt. När det gäller växter påverkas nästan 90% av alla arter. Forskarna drar slutsatsen att vår kunskap om Madagaskars biologiska mångfald och dess nedgång tyder på ett akut behov av åtgärder.

Madagaskar är en av världens främsta hotspots för biologisk mångfald, med en unik samling av växter, djur och svampar, varav de flesta har utvecklats på ön och inte förekommer någon annanstans. Forskarna uppskattar att det finns 11 516 beskrivna arter av inhemska malagasiska kärlväxter, av vilka 82% bara växer på ön. Bland de 1 314 arterna av inhemska land- och sötvattenryggradsdjur är siffran ännu högre – med 90% endemism totalt.

Forskargruppen sammanställde tillgängliga rödlistningsdata om växter och ryggradsdjur och använde maskininlärning för att förutsäga utrotningsriskerna för växtarter som saknar tidigare bedömningar. Endast en tredjedel av alla malagasiska växtarter har bedömts, och ändå fann forskare att Madagaskar är hem för ett oproportionerligt stort antal evolutionärt unika och globalt hotade arter.

De två vetenskapliga artiklarna i Science understryker vikten av att förstå ursprunget, evolutionen, den nuvarande utbredningen och användningen av Madagaskars biologiska mångfald. Det beskrivs som avgörande för att lyfta fram dess globala betydelse och vägleda brådskande bevarandeinsatser.

– Det finns massor av data över den biologiska mångfalden i världen. Men den är inte samlad. I vårt forskarteam har vi många olika expertiser och det har gjort det möjligt att få ett helikopterperspektiv över Madagaskars mångfald, säger Allison Perrigo, föreståndare vid Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier, GGBC vid Göteborgs universitet.

Forskarna beskriver biologisk mångfald som den största möjligheten och den mest värdefulla tillgången för Madagaskars framtida utveckling och för medborgarnas hållbara framtid och välbefinnande.

– Madagaskars biologiska mångfald och landskap har förändrats dramatiskt under de senaste decennierna. Att rädda Madagaskars mångfald är allas ansvar, inklusive civila samhällen och beslutsfattare, det är nu dags att vidta åtgärder, säger Hélène Ralimanana på Kew Madagascar Conservation Centre och huvudförfattare till den ena studien.