Sweden
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Polisen ska få skjuta fler

Publicerad 8 september 2023 kl 11.26

Inrikes. Justitieminister Gunnar Strömmer har tagit emot en utred­ning om polisens rätt att använda skjut­vapen. Utred­ningen föreslår att befogenheterna att skjuta skarpt ska utökas, skriver regeringen på sin hemsida.

Justitieråd Petter Asp, som har lett utred­ningen, föreslår en ny lag som uttöm­mande reglerar när polisen har rätt att använda skjutvapen.

Förslaget inne­bär att polisen kan ha rätt att använda skjut­vapen i något fler situa­tioner än vad som är fallet i dag.

Reglerna förutses däremot inte leda till en ökad använd­ning av skjut­vapen efter­som det ställs höga krav på nöd­vändig­het och försvarlighet, enligt utredningen.

Utredningens förslag kommer att skickas på remiss till berörda myndig­heter, organisa­tioner och andra intres­senter.

Därefter tar regeringen ställning till förslaget.