logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Sweden

SD i Falun vill höja hastigheten längs vägar kommunen inte äger - forskare varnar för ökat antal personskador

Men vägarna ägs av Trafikverket - inte kommunen, vars chans att påverka trafikmyndigheten är obefintliga.

– Höjer men hastigheten med tio procent ökar antalet personskador med 35 procent i genomsnitt, säger Andras Varhelyi, trafikforskare vid Lunds tekniska högskola.

Sverigedemokraterna i Falun vill höja hastigheten från 80 till 90 kilometer i timmen på vägar i och omkring Falun.

På måndag antas nästa års budget i Falu kommun.

Nu har Sverigedemokraterna i Falun lanserat sitt förslag över hur 2019 års ekonomiska riktlinjer bör se ut i Falu kommun.

Partiet ställer sig till stora delar bakom majoritetens (S+C+MP) förslag där de ekonomiska ramarna för de olika nämnderna är i princip likadana.

Undantaget är att SD vill minska posten för oförutsedda utgifter med drygt 8 miljoner kronor och satsa dessa på barn- och utbildningsnämnden (3 miljoner kronor) och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ( 3 miljoner kronor).

Det ökade påslaget till skolan handlar om beräknade fördyringar av kosten då partiet vill se mer lokal mat i skolan.

De tre extra miljonerna till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska gå till förbättringar av vägar på Faluns landsbygd.

LÄS MER: Här är partiet som vill storsatsa på skolan i Falun : "Vart femte barn når inte målen"

Och just trafikfrågorna verkar ligga partiet varmt om hjärtat.

I sitt budgetförslag vill man även höja hastigheten i Falu kommun från 80 kilometer i timmen till 90 kilometer i timmen, en inriktning som partiet också står bakom i ett nationellt perspektiv.

Eller som partiet själva säger: "återställa från 80 till 90 kilometer i timmen".

– När Trafikverket diversifierade hastigheterna sa de att man skulle försöka ta ut det jämnt. Men det är väldigt synligt att det har varit mer sänkningar än höjningar, kommenterar Mats Nordberg, SD i Falun, tillika nummer 36 på den nationella riksdagslistan.

Foto: dt.se.Trafikforskare Andras Varhelyi vid Lunds tekniska högskola varnar för ökat antal personskador om man höjer hastigheten längs vägarna.
Foto: dt.se.Trafikforskare Andras Varhelyi vid Lunds tekniska högskola varnar för ökat antal personskador om man höjer hastigheten längs vägarna."Höjer men hastigheten med tio procent ökar antalet personskador med 35 procent i genomsnitt", säger Varhelyi.

Men i Sverigedemokraternas satsning på ökad hastighet i Falu kommun finns flera frågetecken.

När det kommer till Faluns största tillfartsvägar, E16, riksväg 69, länsväg 850 (från Svärdsjö) och länsväg 293 (från Amsberg) så är det vägar som Trafikverket ansvarar för.

Enligt Kenneth Wåhlberg (S), ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har kommunen väldigt små möjligheter att påverka hastigheten.

– Vill vi höja hastigheten får vi göra en framställan till Trafikverket och motivera varför, kommenterar Wåhlberg.

Har en sådan framställan stor chans att gå igenom?

– Nej.

Enligt Wåhlberg jobbar Trafikverket med jämna intervaller från 60 kilometer i timmen till 120 kilometer i timmen.

Vad som avgör om en väg tilldelas hastigheten 100 kilometer i timmen respektive 80 kilometer i timmen handlar om den har mitträcke eller inte.

LÄS MER: Liberalernas budgetkrav: Riv avtalet med Magasinet

– 90 kilometer i timmen försöker Trafikverket fasa ut. Du överlever normalt inte i en frontalkollision i den hastigheten och saknas det mitträcke så är det 80 kilometer i timmen som gäller, svarar Kenneth Wåhlberg.

Men det är inte bara Sverigedemokraterna i Falun som driver frågan.

Partiet har även lyft ämnet på riksnivå.

På Sverigedemokraternas facebook-sida kom under söndagen upp ett inlägg där man kräver; "Höjda hastigheter på vägarna - för säkerhets skull"

Foto: Skärmdump Sverigedemokraternas sida på facebook.I söndags lanserade Sverigedemokraterna nationellt sina idéer på sin facebook-sida.
Foto: Skärmdump Sverigedemokraternas sida på facebook.I söndags lanserade Sverigedemokraterna nationellt sina idéer på sin facebook-sida.

Kenneth Wåhlbergs resonemang får stöd av Andras Varhelyi, trafikforskare vid Lunds tekniska högskola.

– Höjer man hastigheten med tio procent ökar antalet personskador med 35 procent i genomsnitt, kommenterar Andras Varhelyi, som också säger att det finns väldigt mycket forskning kring just detta område som pekar i samma riktning.

Finns det någon samhällsekonomisk vinst med höjda hastigheter?

– En dödsolycka kostar över 20 miljoner kronor. En svår personskada flera miljoner kronor. Hastigheten ska balanseras mot tidsvinsten men tidsvinsten blir marginell vid en hastighetshöjning, säger trafikforskaren och utvecklar:

– Om det dessutom är hög trafikvolym längs vägen så är det ingen idé att höja hastigheten för du får ändå inte igenom fler bilar.

Mats Nordberg, SD i Falun, är dock tveksam till trafikforskarens slutsatser.

Hur ser du på forskningen som säger att personskador ökar när man också höjer hastigheten?

– Personskadorna ökar extremt marginellt, svarar Nordberg.

Jag har pratat med en forskare som säger att höjer man hastigheten med tio procent ökar personskadorna med 35 procent i genomsnitt, kommentar?

– Det kan inte jag kommentera på telefon. Det låter osannolikt, svarar Mats Nordberg.

De flesta av vägarna som har 80 kilometer i timmen ägs ju inte av Falu kommun utan av Trafikverket, hur tänker ni där?

– Vi skriver att vi vill verka för en höjning av hastigheten, men det är precis som du säger att dessa vägar ägs av Trafikverket, kommenterar Mats Nordberg.

Themes
ICO