Sweden
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Skyllde mordet på varandra – nu döms båda två

Offret, en 19-åring, hittades förra sommaren skjuten med ett skott i huvudet på en åker i Tillinge strax utanför Enköping.

De tilltalade männen, en 20-åring och en 33-åring, har medgett att de kom till platsen tillsammans med 19-åringen i bil. De skyller dock på varandra när det gäller vem av dem som ska ha skjutit det dödande skottet.

– Eftersom de tilltalade skyller på varandra har tingsrätten inte kunnat fastslå vem av dem som har dödat 19-åringen. Det är klarlagt att någon av de tilltalade männen har dödat 19-åringen och tingsrätten har funnit att de båda har haft uppsåt till att denne skulle dödas. De döms därför envar för medhjälp till mord, säger rättens ordförande Nils Pålbrant.

Påföljden bestäms till 12 år (för 33-åringen) respektive 6 års fängelse (för 20-åringen). Vid straffmätningen har hänsyn tagits till att en av männen endast var 18 år vid gärningen samt att de båda lämnat uppgifter som inneburit att gärningen klarats upp.

De dömda är medborgare i Irak respektive Iran. Den 33-årige kurden från Irak ska enligt domen utvisas dit med förbud att återvända till Sverige för all framtid. Tingsrätten inhämtade ett yttrande från Migrationsverket där det framgick att han befinner sig illegalt i Sverige, att han saknar individuellt skyddsbehov samt att det inte föreligger att verkställa en eventuell utvisning.

Åklagaren yrkade dock inte att 20-åringen skulle utvisas, trots att han är iransk medborgare.

Duon har uppgett att de utfört mordet på uppdrag av en 35-årig man som också är kurd och som har åtalats för anstiftan till mord. De har även uppgett att en 21-årig man på olika sätt har främjat gärningen och åklagaren har åtalat denne för medhjälp till mord. Dessa har helt förnekat att de haft något med mordet att göra. Tingsrätten har dock funnit att de inte är trovärdiga i sitt utpekande och menar att det inte heller stöds av annan bevisning på ett sådant sätt att det är ställt utom rimligt tvivel att dessa gjort sig skyldiga till det som åklagaren påstår. Åtalet ogillas därför mot 35-åringen och 31-åringen.