Sweden
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

”Slarva inte bort meddelarfriheten”

Justitieminister Gunnar Strömmer (M), Paulina Brandberg (L) och Torsten Elofsson (KD) presenterade förslag om hemliga tvångsmedel vid en pressträff den 5 april i år.
Justitieminister Gunnar Strömmer (M), Paulina Brandberg (L) och Torsten Elofsson (KD) presenterade förslag om hemliga tvångsmedel vid en pressträff den 5 april i år. Foto: Jessica Gow/TT

De förslag om hemliga tvångsmedel i rättspolitiken som regeringen ska ta ställning till är alltför långtgående. Meddelarfriheten står på spel och förslagen bör ses över, skriver Nils Funcke, expert på yttrandefrihet och tryckfrihet.

Regeringens förslag (prop. 2022/23:126) om hemliga tvångsmedel är långtgående. Bland annat ska hemlig rumsavlyssning bli tillåten vid fler brott. Tvångsmedel som hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ska också kunna användas preventivt, innan ett brott har begåtts. Tvångsmedel ska i vissa fall kunna riktas inte bara mot en specifik person utan mot en mer obestämd krets av personer för att utröna vem som är skäligen misstänkt för ett allvarligt brott. Risken är påtaglig för att enskilda som inte har med saken att göra kan utsättas för integritetsintrång. Till det ska läggas att ”överskottsinformation” får användas i andra syften än det som föranlett användningen av tvångsmedel.