Sweden
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

SVT hängde ut barn som Putintroll – klandras

Nyhetsinslaget publicerades på SVT:s hemsida i maj i år och gick ut på att misstänkliggöra ryssar i Sverige som är medlemmar i den rysk-ortodoxa kyrkan.

Bland annat intervjuades den liberala konspirationsteoretikern Patrik Oksanen, som fick lägga ut texten om kyrkans möjliga kopplingar till Vladimir Putin.

I reportaget visades bilder från en bön under en gudstjänst från en rysk-ortodox kyrka. Flera gudstjänstsdeltagare syntes, däribland ett barn.

Men hjälp av en felöversättning påstod SVT att församlingsmedlemmarna bad "för ryska staten".

Delar av bönen löd, enligt SVT:s textning:

– Skänk oss styrka att besegra fienden och med hjälp av ditt fredsvapen giv oss en oövervinnerlig seger nu och i evigheters evigheter, amen. Vi ber för vår fader, hans helighet patriark Kirill. Vi ber för vårt land, för dess styresmän, för dess härskaror och om ett stilla liv.

Pappan: Barnet är emot kriget
Barnets far anmälde inslaget till Allmänhetens medieombudsman (MO). Han var kritisk till att hans barn visades på bild tillsammans med en felaktig beskrivning och översättning av bönen. Barnet hade felaktigt pekats ut för att stödja Putin och den ryska invasionen av Ukraina, enligt pappan.

Bönen om ”seger över fienderna” var enligt pappan inte en bön för den ryska militären och invasionen. Tvärtom handlade den om en kristen seger – och barnet bad mot den ryska invasionen som barnet motsatte sig, uppgav pappan. Det framstod också som att barnet bad för Kirill, vilket barnet inte gjorde. "Vårt land" skulle enligt pappan syfta på Sverige och inte Ryssland.

SVT har försvarat sig med att bilderna från gudstjänsten var illustrerande, allmänna miljöbilder. Reportageteamet hade fått tillstånd att filma från de som stod närmast kameran. Eftersom inslaget handlade om kritik som riktats mot kyrkans ledning och inte enskilda individer i församlingen bedömdes att bilderna inte var av känslig karaktär.

Efter att barnets anhöriga hört av sig till redaktionen klipptes bilderna på barnet bort.

SVT har också rättat sin felaktiga översättning där det påstods att församlingen "ber för ryska staten".

"Oacceptabelt"
MO har bedömt att SVT ska klandras för de publiceringar som gjordes med bilderna på barnet, på svt.se och SVT Play. Allmänintresset för rapporteringen om Ukraina, och hur olika grupper påstås ställa sig till kriget, är enligt ombudsmannen "mycket stort".

"Men att ett X-årigt barn, som gudstjänstdeltagare, ska bli utpekad i ett sammanhang där kritik riktats mot att svenska rysk-ortodoxa församlingar skulle stödja kriget, är oacceptabelt. Det finns inget intresse som motiverar en identifiering av hen. Barnets pappa har också anfört att barnet är helt emot kriget, att hen inte har bett för Kirill och att bönen därutöver har översatts på ett felaktigt sätt", skriver MO.

Ärendet överlämnades till Mediernas etiknämnd, som delar MO:s bedömning och nu klandrar SVT för att ha brutit mot god publicistisk sed.