Sweden
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Vänsterväljare nu mest positiva till EU

– En mycket stark och snabb ökning av stödet hos personer som står till vänster politiskt har synts de senaste åren, medan de till höger antingen har legat kvar på samma nivåer eller till och med blivit mindre positiva till EU, säger Marcus Weissenbilder, biträdande undersökningsledare på SOM-institutet, i ett pressmeddelande.

För första gången i mätningens historia är till och med de som politiskt står klart till vänster mer positiva än samtliga högersympatisörer.

Allra mest positiva är sedan 2018 de som står något till vänster. Mest kritiska är personer som säger sig stå varken till vänster eller höger. Personer som står klart till höger har, bortsett från år 2019, aldrig varit så kritiska till det svenska medlemskapet som nu.

För samtliga partier till vänster om mittstrecket i den svenska partirymden har andelen som säger sig i huvudsak vara för ett medlemskap i EU ökat både på kort och lång sikt. Vid senaste mättillfället svarade 80 procent av centerpartisterna att de var för medlemskapet, högre andel än för både liberaler och moderater som historiskt sett varit mest EU-positiva.

Sverigedemokraterna har sedan sitt intåg i riksdagen lyckats samla många EU-kritiker, men 23 procent av Sverigedemokraterna är ändå för ett EU-medlemskap vilket är stabilt över tid. Vänsterpartiets anhängare har svängt, framför allt mellan åren 2013 och 2017, och idag är så många som 56 procent för. Störst ökning på kort sikt syns för Miljöpartiets sympatisörer, som sedan 2017 gått från 56 procent till 69 procent positiva.

– Det är tydligt att EU-medlemskapet idag inte handlar om samma sakfrågor som det gjorde på nittiotalet. En delförklaring till uppgångarna för V, C och MP kan vara ett ökat fokus på miljö- och klimatfrågor i EU, säger Marcus Weissenbilder.

Att vänsterpartister är klart mer positiva till ett svenskt EU-medlemskap än sverigedemokrater förstärks även av resultaten på frågan om huruvida Sverige bör folkomrösta om att lämna EU. 44 procent av sverigedemokraterna tycker att en sådan folkomröstning är ett bra förslag jämfört med 18 procent av vänsterpartisterna.