"Eno izmed najobčutljivejših in najzahtevnejših področij policijskega delovanja je odkrivanje in preiskovanje kriminalitete, sploh najzahtevnejših kaznivih dejanj, v katerih obravnavamo v javnosti izpostavljene osebe," so na Generalni policijski upravi (GPU) zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da kriminalistične preiskave potekajo pod usmerjanjem izključno državnega tožilstva.

Odgovornost zaposlenih in njihovih vodij na vseh ravneh kriminalistične policije in v njeni organizacijski enoti Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) je izjemno velika, so poudarili. Kriminalistična preiskava od njih namreč terja zakonite in odločne postopke pri pridobivanju dokazov o najhujših kaznivih dejanjih in prevzem odgovornosti

Zahteva tudi strokovno presojo utemeljenosti zbranih ugotovitev, ki so ob visokih pravnih standardih pod nenehno tožilsko in sodno lupo, jasno zavedanje, da kljub utemeljenosti suma o krivdi vedno odloča sodišče, profesionalen odnos preiskovalcev do vseh vpletenih oseb v obravnavanih primerih, ne glede na njihov status ali položaj v družbi, so pojasnili.

Na policiji ob tem opozarjajo, da blatenje preiskovalcev in vodij iz kriminalistične policije ter konkretnih kriminalističnih preiskav ali celo pobude za ukinitev določenih policijskih enot zagotovo niso profesionalen odnos do zaposlenih v kriminalistični policiji.

"V policiji stalno izvajamo ukrepe za še večjo učinkovitost delovanja naših enot, na podlagi katerih prilagajamo organizacijo in izvajanje načina dela. Tudi za NPU, za katerega ocenjujemo, da je takšna organizacijska enota, v kateri je omogočeno neodvisno in kakovostno preiskovanje kaznivih dejanj, ki je primerna in potrebna za učinkovito preiskovanje najhujših oblik gospodarske, organizirane in klasične kriminalitete," so ocenili. O ukinitvi NPU zato ne razmišljajo, bodo pa glede na ugotovitve nadzorov in analiz, izvedli nadaljnje ukrepe.

Zagotovili so, da vodje v kriminalistični policiji stalno skrbijo in omogočajo pogoje, da predkazenski postopki v zakonskih okvirih potekajo nemoteno in učinkovito ne glede na aktualne družbene razmere. Po navedbah policije odločitve o preiskovanju in načinu obravnave posameznih zadev ter dodeljevanju zadev preiskovalcem sprejemajo vodje neodvisno od tega, katere osebe so osumljene v konkretnih primerih.

"Zaposleni v kriminalistični policiji bodo nadaljevali nepristransko in zavzeto delo ne glede okoliščine kriminalističnih preiskav ali značilnosti preiskovancev. Ne bodo jih ustavili najrazličnejši pritiski, napadi in ponižanja v javno objavljenih prispevkih, ki vsebujejo neresnične in lažnive navedbe, npr. o političnih povezavah, in to zgolj zaradi strokovne obravnave zadev, ki jih poimensko izpostavljeni kriminalisti preiskujejo, njihovih osebnih okoliščin ali delovnega mesta, ki ga zasedajo," so napovedali.

Enako velja tudi za tiste policiste, ki izvajajo interni nadzor nad delom posameznih policijskih enot. Pri tem NPU ne more in ne sme biti izjema. "Strokovnost nadzornikov in njihova neodvisnost pri izvedbi nadzora, kot enega od pomembnih in osnovnih funkcij vodenja, je ključ do legitimitete organa," so zapisali v sporočilu.

Poslanstvo kriminalistične preiskave je ugotoviti dejansko stanje in zbrati kakovostne dokaze, pomembne za tožilsko odločitev o uvedbi kazenskega pregona. "Zato preiskava osumljene osebe, npr. iz političnega prostora, ob obstoječih razlogih za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, nikoli ne bo politična preiskava ali preiskava, specializirana za pregon politikov, ampak samo policijska preiskava," so izpostavili.