Slovakia
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Celkový dlh Trenčína bol koncom septembra viac ako 18 miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Celková suma dlhu mesta Trenčín definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bola k 30. septembru vo výške takmer 12,24 milióna eur.

Trenčín 28. októbra (TASR) – Celkový dlh mesta Trenčín bol k 30. septembru 18,15 milióna eur, čo na jedného obyvateľa mesta predstavuje sumu 332 eur. Vyplýva to zo správy o finančných ukazovateľoch mesta, ktorú v stredu (27. 10.) zobrali na vedomie poslanci mestského zastupiteľstva.

Podľa vedúcej ekonomického útvaru trenčianskej radnice Márie Capovej bude predpokladaná výška celkového dlhu mesta koncom roka na úrovni 16 miliónov eur.

K rovnakému dátumu malo mesto pohľadávky vo výške 8,9 milióna eur. Vysoký stav pohľadávok podľa Capovej spôsobili ročné predpisy miestnych daní a poplatkov.

"K 30. aprílu 2021 boli do pohľadávok zaúčtované ročné predpisy miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2021. Úhrada miestnych daní a poplatky za komunálny odpad prebieha v dvoch, prípadne v štyroch splátkach, posledná je 31. októbra. Postupnou úhradou sa bude výška pohľadávok znižovať," pripomenula vedúca ekonomického útvaru.

Celková suma dlhu mesta Trenčín definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bola k 30. septembru vo výške takmer 12,24 milióna eur, čo predstavuje 23,26 % bežných príjmov mesta za rok 2020.