kukurica, žatva, poľnohospodári

Foto: ilustračné, Getty Images

V dôsledku zníženia cien kukurice na svetovom trhu je po aktualizácii od 12. augusta 2020 dovozné clo na dovoz kukurice, ciroku a raže do Európskej únie stanovené na 5,48 eura za tonu. Po aktualizácii tak už dovozné clá na kukuricu, cirok a raž do EÚ nie sú bezplatné, ako tomu bolo od júla tohto roka. Informovala o tom Európska komisia.

Štyri aktualizácie za štyri mesiace

Sadzba cla za kukuricu, cirok a raž bola v posledných štyroch mesiacoch až štyrikrát aktualizovaná. Spočiatku sa dovozné clo v dôsledku výrazného poklesu ceny kukurice CIF v USA, najmä v dôsledku poklesu dopytu po bioetanole v USA, zvýšilo z 0 na 5,27 eur za tonu na konci apríla.

Čoskoro potom bola výška cla aktualizovaná a stanovená na 10,40 eur. Neskôr sa cena kukurice v USA opäť zvýšila. Prognóza nižšej úrody kukurice v USA v rokoch 2020/21 súčasne posunula ceny kukurice ďalej. To viedlo k výraznému zvýšeniu cien kukurice na svetovom trhu a dovozné clá sa začiatkom júla vrátili na 0 eur za tonu.

Znížením cien kukurice v USA sa zvýšilo clo pre EÚ

Nedávno sa cena kukurice CIF v USA v prístave Rotterdam začala opäť znižovať v dôsledku poklesu americkej ceny kukurice a amerického dolára voči euru, čím sa spustil mechanizmus automatického výpočtu na stanovenie dovozných ciel na kukuricu, cirok a raž do Európskej únie.

Revidovaná tarifa cla vo výške 5,48 eur za tonu uverejnená 12. augusta 2020 v úradnom vestníku EÚ sa vypočítala na základe rozdielu medzi európskou referenčnou cenou a svetovou referenčnou hodnotou pre kukuricu. Je to cena USA CIF – náklady, poistenie a náklad vrátane dopravy v prístave Rotterdam, v súlade s pravidlom stanoveným v nariadení EÚ.