Euro; peniaze; ekonomika

Foto: ilustračné, Thinkstock.

Hrubý domáci produkt (HDP) v druhom štvrťroku klesol podľa predbežných údajov medziročne v stálych cenách o 12,1 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP znížilo taktiež o 12,1 %. Medzikvartálne to bol podľa údajov Štatistického úradu SR pokles o 8,3 %. V bežných cenách sa v druhom štvrťroku vytvorilo HDP v objeme 21,211 mld. eur, čo predstavuje medziročne pokles o 10,4 %.

Medziročný vývoj pridanej hodnoty ukázal miernejší pokles, ako štatistici očakávali, a to vzhľadom na všeobecnú situáciu spôsobenú koronavírusom. Prispela k tomu podľa úradu zvýšená aktivita v poslednom mesiaci druhého štvrťroka v kľúčových odvetviach priemyslu, najmä vo výrobe automobilov a tiež v malých podnikoch. K zmierneniu poklesu HDP prispelo aj kladné saldo zahraničného obchodu.

Štatistický úrad však upozornil, že pre pandémiu môžu byť údaje revidované vo vyššej miere, než býva zvykom. Dôvodom je vyšší podiel odhadov spôsobený obmedzením dostupnosti informácií zo zdrojov údajov. Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený 4. septembra 2020.