Monoklonálne protilátky

Ministerstvo zdravotníctva SR nakúpi spolu 65-tisíc dávok monoklonálnych protilátok a antivirotík pre pacientov s ochorením COVID-19. Za dve liečivá zaplatí celkovo viac ako 55 miliónov eur. Návrh na nákup týchto liekov v stredu na rokovaní schválila vláda.

Na základe schváleného núdzového stavu a s cieľom vykonania efektívnych opatrení na ochranu zdravia a životov obyvateľstva ministerstvo nakúpi konkrétne 60-tisíc dávok lieku Paxlovid s obsahom kombinácie liečiv PF07321332 a ritonavir v celkovej sume 43,89 milióna eur. K dispozícii by mal byť v priebehu mesiacov január, február a marec 2022.

Zároveň za rovnakým účelom nakúpi aj 5 000 kusov lieku Ronapreve s obsahom kombinácie liečiv kazirivimab a imdevimab v celkovej sume 11,36 miliónov eur. Tento liek by sa mal k slovenským pacientom dostať na prelome mesiacov december 2021 a január 2022.

Intervencia liekmi Paxlovid a Ronapreve, pokiaľ sa vykoná s dostatočnou razanciou v skupine pacientov vo vekovej hranici nad 50 rokov, môže mať výrazný potenciál efektívne znížiť počet nových príjmov do nemocníc, počet hospitalizovaných pacientov, počet úmrtí na ochorenie COVID-19, znížiť náklady na hospitalizácie pacientov s ťažkým priebehom COVID19 a citeľne znížiť záťaž na nemocnice a na zdravotnícky personál. Pacienti z vekovej skupiny nad 50 rokov momentálne predstavujú 97 % všetkých úmrtí na COVID-19.