logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Slovakia

Najväčšej škole v Martine hrozí vážny problém, učitelia podali hromadnú výpoveď

Najväčšej z martinských základných škôl hrozí vážny problém so zabezpečovaním výchovno-vzdelávacieho procesu. Svoju nespokojnosť s vymenovaním Evy Královancovej za riaditeľku Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Hurbanova totiž 27 učiteľov vyjadrilo podaním výpovede.

Dnes už bývalá poslankyňa mestského zastupiteľstva vyhrala decembrové výberové konanie o jeden hlas. Primátor Martina Ján Danko vymenoval Královancovú do funkcie k 1. januáru 2020, jej kolegovia, a dnes už podriadení, sa s výsledkom konkurzu nechcú zmieriť a na stredu 15. januára avizujú protest v blízkosti školy.

Výsledky konkurzu odmietajú

Riaditeľskou zmenou žili v ZŠ s MŠ Hurbanova prakticky celú jeseň. Samotnému vyhláseniu voľby nástupcu odchádzajúceho riaditeľa Pavla Chovaňáka predchádzali septembrové zmeny v kvartete zástupcov zriaďovateľa v rade školy. Funkcie sa napríklad vzdala poslankyňa Eva Královancová, ktorá sa o niekoľko týždňov sama prihlásila do vyhláseného konkurzu a v súboji s doterajšou zástupkyňou riaditeľa Renátou Mračkovou uspela v tajnom hlasovaní pomerom 7:6.

Nespokojnosť učiteľov s výsledkom konkurzu sa sprvoti šírila predovšetkým na sociálnych sieťach, poslanec mestského zastupiteľstva a predseda rady školy Slavomír Šuch to nazval hystériou.

Zápisnicu z výberového konania podpísalo všetkých trinásť členov výberovej komisie, nikto nespochybnil právoplatnosť voľby. Existuje platný legislatívny rámec výberového konania, ktorý bol striktne dodržaný a viedol ku zvoleniu pani Královancovej za riaditeľku školy,“ skonštatoval Šuch v ankete dvojtýždenníka Mestské noviny a nabádal nespokojencov, aby nechali nové vedenie školy ukázať, či voľba výberovej komisie bola správna.

Ďalšieho z poslancov Marcela Maťovčíka, naopak, zarazilo, že zástupcovia učiteľov v školskej rade nehlasovali tak, ako si väčšina pedagógov želala. „Myslím si, že zástupcovia, ktorých si volia do rady školy učitelia, by mali hájiť názor zamestnancov školy a nepokladám za fér a seriózne voči nim, ak ich zástupcovia volili inak. Zmyslom konštrukcie rady školy je presne to, aby aj zástupcovia zamestnancov mali v rade svoj hlas a tento ich zástupca by mal tlmočiť názor väčšiny z nich, nie názor jednotlivca,“ vyjadril sa Maťovčík.

Zatvorenie školy nehrozí

Primátor Ján Danko obhajoval vymenovanie Královancovej za riaditeľku školy k 1. januáru tým, že zápisnicu z konkurzu podpísali všetci členovia výberovej komisie.

Po hromadnej výpovedi 27 učiteľov mesto ako zriaďovateľ pravidelne vykonáva kontrolu zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.

„Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje podľa plánovaného rozvrhu. Kontrolou bolo ďalej zistené bezproblémové fungovanie školského stravovania v základnej aj materskej škole. Rovnako prevádzka školského klubu detí, tréningov žiakov a mimoškolské vzdelávanie funguje bez obmedzenia. Prostredníctvom riaditeľky je mesto Martin priebežne informované o situácii na škole,“ píše sa v stanovisku martinskej samosprávy.

Zatvorenie školy nehrozí

Nová riaditeľka školy, ktorá sa medzičasom vzdala poslaneckej funkcie v mestskom zastupiteľstve, kde ju nahradí Dalibor Steindl, rodičov i žiakov ZŠ s MŠ Hurbanova ubezpečila, že v žiadnom prípade nehrozí zatvorenie školy.

„Všetky výpovede kolegov berieme ako vedenie školy na vedomie a považujeme ich za osobné rozhodnutie každého jednotlivca. Na margo vyhlásení, že učitelia sú pripravení stiahnuť výpovede za určitých podmienok, uvádzame, že v súlade so zákonníkom práce je možné výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne,“ uviedla Královancová vo svojom stanovisku.

Všetko nasvedčuje tomu, že napätie v najväčšej martinskej základnej škole tak skoro neutíchne. Na stredu 15. januára je ohlásený protest v blízkosti školy, situáciou sa pravdepodobne bude zaoberať aj mestské zastupiteľstvo, ktoré je naplánované na koniec mesiaca.

Themes
ICO