Slovakia

Ochranári napočítali vo Východných Karpatoch niekoľko desiatok rastlín hľuzovca Loeselov

Pracovníci Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty v závere júna monitorovali výskytu hľuzovca Loeselov, pričom zaznamenali niekoľko desiatok jedincov tejto kriticky ohrozenej rastliny európskeho významu. Správa CHKO Východné Karpaty o tom informuje na svojom webe.

Za posledných 20 rokov boli na Slovensku známe iba tri lokality výskytu hľuzovca Loeselov, dve na Záhorí a jedna vo Východných Karpatoch na severovýchodnom Slovensku v Prešovskom kraji. Z jednej lokality na Záhorí však približne pred desiatimi rokmi vymizol. Na Slovensku sa tak rastlina vyskytuje iba na dvoch miestach.

Presný počet a lokalita je neznáma

„Vo Východných Karpatoch sa v posledných rokoch vyskytuje do 50 jedincov hľuzovca Loeselov. Presný počet a presnú lokalitu výskytu z dôvodu ochrany tejto vzácnej rastliny neuvádzame,“ povedala pre agentúru SITA botanička CHKO Východné Karpaty Barbara Repčíková.

Rastliny tohto druhu hľuzovca merajú 5 až 20 centimetrov. V bylinnom poraste je ho preto ťažké nájsť. Najvhodnejší čas na monitoring je koniec júna, keď je kvitnúci hľuzovec najlepšie vidieť.

Monitoring je vhodné každoročne robiť v tom istom čase, aby boli výsledky navzájom porovnateľné. V rámci monitoringu ochranári zisťujú a následne vyhodnocujú viacero parametrov. Zaznamenávané sú počty kvitnúcich a nekvitnúcich jedincov. Výsledky monitoringu následne správa CHKO archivuje. Pravidelné monitoringy vykonáva CHKO posledných desať rokov.

Najväčšie ohrozenia hľuzovca

Najväčším ohrozením pre tento druh je zmena vodného režimu, pretože hľuzovec neznáša dlhšiu stagnáciu vody nad povrchom pôdy a vysychanie horných vrstiev pôdy. Ďalším faktorom ohrozenia je rožširovanie drevín alebo bylín a ťažba rašeliny.

Monitorovanú lokalitu Východných Karpát ohrozujú najmä šíriace sa vysokobylinné druhy, ako sú praslička roľná, konopáč obyčajný, škripina lesná a túžobník brestový. Ochranári sa ich snažia potláčať každoročným kosením plochy a následným vyhrabávaním pokosenej biomasy. Vďaka nastavenému manažmentu a každoročnému monitoringu sa im darí udržiavať lokalitu na uspokojivej úrovni.

Hľuzovec Loeselov je svetlozelenožltá holá bylina s dvoma až tromi lesklými vajcovito kopijovitými listami. Súkvetie je riedke, málokveté. Kvety sú samoopelivé, čo znamená, že samoopelenie môže sprostredkovať aj dopad dažďovej kvapky.

Rozmnožovať sa môže aj vegetatívne, tvorbou pahľúz. Vytváraním každoročne novej materskej pahľuzy, na báze listov, sa rastlina stále udržuje pri povrchu rastúceho rašeliniska.

Jedinec prežíva maximálne osem rokov, potom uhynie. Spoločenská hodnota jedného jedinca rastliny bola vyčíslená na 322 eur.

Football news:

Fomin about career abroad: I don't plan so: in 20 — FNL, in 22 — RPL, in 24 — Europe. I move step by step
Mendes suggested Manchester United's Fati as an alternative to Sancho. Barcelona will not sell the midfielder and will extend his contract
Sevilla goalkeeper bunu about the 11-meter shot: he Coached a penalty with Ocampos. He is hitting the same way as Jimenez
Coach Porto conceição can change Conte at the head of Inter
Hans-Dieter flick: I Think Tiago should play in the Premier League. He wants a new challenge
Coutinho can play against Barca. The contract does not specify a ban on his participation in the match
The real life thinking about to return to Zeballos. The decision is up to Zidane