Slovakia

ONLINE: Máme vakcínu pre každého ako prví v EÚ, tvrdia Maďari

Opatrenia pre okres

Platnosť testu

do práce počas dňa nie je potrebný test

ten, kto pracuje po 21. hodine, potrebuje test nie starší ako 14 dní

pobyt v prírode je možný bez testu – ale len do 21. hodiny

Rúško

Od 15. marca je povinné používať respirátor vo všetkých interiéroch okrem domácností

Vonku stačí nosiť rúško. Ak ste od iných ľudí mimo domácnosti vzdialení aspoň na päť metrov, rúško netreba

Žiaci a učitelia na základných a stredných školách môžu nosiť v interiéri len rúško

Deti mladšie ako šesť rokov a deti v škôlkach nemusia mať horné dýchacie cesty prekryté vôbec

Obmedzenie pohybu

Platí len po 21. hodine, výnimky: cesta k lekárovi, na očkovanie, starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, venčenie psa a mačky do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska, starostlivosť o hospodárske zvieratá, cesta k veterinárovi, pobyt v prírode držiteľa poľovníckeho lísta pri účele plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných

Školy

Žiaci druhého stupňa základných škôl, stredoškoláci, žiaci špeciálnych škôl, jazykových škôl nepotrebujú negatívny test

Negatívny test nie je potrebný ani na prijímačky na vysoké školy

Študenti vybraných zdravotníckych odborov potrebujú na vstup do školy alebo zariadení školy nie starší ako sedem dní, nariadenie platí len v čase od 21. do 1. hodiny v noci

Študenti, ktorí majú štátne skúšky na vysokej škole, nepotrebujú test

Študenti vysokých škôl, ktorí idú na miesto výkonu praxe, do špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia, nepotrebujú test

Žiaci, ktorí idú na prijímačky na strednú školu, nepotrebujú test

Podujatia

Kultúra

organizátori kultúrnych podujatí musia dodržiavať maximálne 50-percentnú naplnenosť kapacity – najviac 200 návštevníkov v exteriéri, najviac 150 návštevníkov v interiéri, zakázané je státie, každý musí mať negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín, PCR test nie starší ako 72 hodín, pričom prevádzkovateľ musí uschovať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov na dva týždne od ukončenia podujatia

Podrobnosti v kulúrnom covid automate


https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/zverejnili-sme-covid-semafor-pre-kulturne-podujatia/

Kiná sú zakázané

Bohoslužby, max 1 osoba na 15m2 s testom podľa platnosti


(podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná))
Oslavy / večierky / svadby / kary

Zakázané


Konzumácia alkoholu na verejnosti

Zakázané


Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)

Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov

Služby

Obchody, služby a nákupné centrá

Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté. Vstup s testom


Reštaurácie

Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz)

Múzeá, galérie a výstavné siene

Individuálne prehliadky/ 1 návštevník na 15m2 plochy. Vstup s testom


Knižnice

Spoločné čítanie z kníh do 6 osôb s testom, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“

Firmy/ podniky a organizácie

Odporúčaný home-office. Kontrola testov.

Ubytovacie zariadenia

Otvorené hotely a penzióny. Cesta tam alebo späť len do 21. hodiny

V izbe len ľudia z jednej domácnosti alebo dve dospelé osoby.

Negatívnym testom nie starším ako 72 hodín

Taxi

Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi

Šport a rekreácia

Profesionálny šport

V piatich športoch – futbal, hokej, hádzaná, volejbal, basketbal aj si divákmi: maximálne 2000 v exteriéri a 1000 v interiéri. Povinný test či respirátor.

Rekreačný šport

Podľa rizikovosti športových aktivít


(pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb)

Lyžiarske strediská

Podľa semaforu CR. Test 72 hodín pred nástupom, následne test nie starší ako 24 hodín pred nástupom, opakovane každých 48 hodín pri dlhšom pobyte. Otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek).

Fitnes

Zakázané

Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie)

Zakázané


Umelé vodné plochy (bazény a plavárne)

Max. 6 osôb, vstup s testom

Nemocnice, ZSS, väznice

Kultúra

organizátori kultúrnych podujatí musia dodržiavať maximálne 50-percentnú naplnenosť kapacity – najviac 200 návštevníkov v exteriéri, najviac 150 návštevníkov v interiéri, zakázané je státie, každý musí mať negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín, PCR test nie starší ako 72 hodín, pričom prevádzkovateľ musí uschovať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov na dva týždne od ukončenia podujatia

Podrobnosti v kulúrnom covid automate


https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/zverejnili-sme-covid-semafor-pre-kulturne-podujatia/

Kiná sú zakázané

Bohoslužby, max 1 osoba na 15m2 s testom podľa platnosti


(podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná))
Oslavy / večierky / svadby / kary

Zakázané


Konzumácia alkoholu na verejnosti

Zakázané


Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)

Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov

Opatrenia pre okres

Platnosť testu

do práce je potrebný sedemdňový test

pobyt v prírode je možný bez testu – ale len do 21. hodiny

Rúško

Od 15. marca je povinné používať respirátor vo všetkých interiéroch okrem domácností

Vonku stačí nosiť rúško. Ak ste od iných ľudí mimo domácnosti vzdialení aspoň na päť metrov, rúško netreba

Žiaci a učitelia na základných a stredných školách môžu nosiť v interiéri len rúško

Deti mladšie ako šesť rokov a deti v škôlkach nemusia mať horné dýchacie cesty prekryté vôbec

Obmedzenie pohybu

Zákaz vychádzania platí od 5. hodiny ráno do 1. hodiny po polnoci nasledujúceho dňa – po 21. hodine sa pravidlá sprísňujú

Školy

Žiaci druhého stupňa základných škôl, stredoškoláci, žiaci špeciálnych škôl, jazykových škôl nepotrebujú negatívny test

Negatívny test nie je potrebný ani na prijímačky na vysoké školy

Študenti vybraných zdravotníckych odborov potrebujú na vstup do školy alebo zariadení školy nie starší ako sedem dní, nariadenie platí počas celého dňa

Študenti, ktorí majú štátne skúšky na vysokej škole, potrebujú najviac sedemdňový negatívny test,

Študenti vysokých škôl, ktorí idú na miesto výkonu praxe, do špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia, potrebujú najviac sedemdňový negatívny test

Žiaci, ktorí idú na prijímačky na strednú školu, potrebujú negatívny najviac sedemdňový test

Podujatia

Kultúra

Koncerty, divadlá a iné kultúrne akcie: zakázané


Podrobnosti v kulúrnom covid automate
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/zverejnili-sme-covid-semafor-pre-kulturne-podujatia/

Kiná sú zakázané

Bohoslužby, max 1 osoba na 15m2 s testom podľa platnosti


(podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná))
Oslavy / večierky / svadby / kary

Zakázané


Konzumácia alkoholu na verejnosti

Zakázané


Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)

Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov

Služby

Obchody, služby a nákupné centrá

Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté. Vstup s testom


Reštaurácie

Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz)

Múzeá, galérie a výstavné siene

Individuálne prehliadky/ 1 návštevník na 15m2 plochy. Vstup s testom


Knižnice

Spoločné čítanie z kníh do 6 osôb s testom, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“

Firmy/ podniky a organizácie

Odporúčaný home-office. Kontrola testov.

Ubytovacie zariadenia

Otvorené hotely a penzióny. Cesta tam alebo späť len do 21. hodiny

V izbe len ľudia z jednej domácnosti alebo dve dospelé osoby.

Negatívnym testom nie starším ako 72 hodín

Taxi

Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi

Šport a rekreácia

Profesionálny šport

V piatich športoch – futbal, hokej, hádzaná, volejbal, basketbal aj si divákmi: maximálne 2000 v exteriéri a 1000 v interiéri. Povinný test či respirátor.

Rekreačný šport

Podľa rizikovosti športových aktivít


(pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb)

Lyžiarske strediská

Podľa semaforu CR. Test 72 hodín pred nástupom, následne test nie starší ako 24 hodín pred nástupom, opakovane každých 48 hodín pri dlhšom pobyte. Otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek).

Fitnes

Zakázané

Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie)

Zakázané


Umelé vodné plochy (bazény a plavárne)

Max. 6 osôb, vstup s testom

Nemocnice, ZSS, väznice

Kultúra

Koncerty, divadlá a iné kultúrne akcie: zakázané


Podrobnosti v kulúrnom covid automate
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/zverejnili-sme-covid-semafor-pre-kulturne-podujatia/

Kiná sú zakázané

Bohoslužby, max 1 osoba na 15m2 s testom podľa platnosti


(podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná))
Oslavy / večierky / svadby / kary

Zakázané


Konzumácia alkoholu na verejnosti

Zakázané


Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)

Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov

Opatrenia pre okres

Platnosť testu

do práce počas dňa nie je potrebný test

ten, kto pracuje po 21. hodine, potrebuje test nie starší ako 21 dní

pobyt v prírode je možný bez testu – ale len do 21. hodiny

Rúško

Od 15. marca je povinné používať respirátor vo všetkých interiéroch okrem domácností

Vonku stačí nosiť rúško. Ak ste od iných ľudí mimo domácnosti vzdialení aspoň na päť metrov, rúško netreba

Žiaci a učitelia na základných a stredných školách môžu nosiť v interiéri len rúško

Deti mladšie ako šesť rokov a deti v škôlkach nemusia mať horné dýchacie cesty prekryté vôbec

Obmedzenie pohybu

Platí len po 21. hodine, výnimky: cesta k lekárovi, na očkovanie, starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, venčenie psa a mačky do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska, starostlivosť o hospodárske zvieratá, cesta k veterinárovi, pobyt v prírode držiteľa poľovníckeho lísta pri účele plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných

Školy

Žiaci druhého stupňa základných škôl, stredoškoláci, žiaci špeciálnych škôl, jazykových škôl nepotrebujú negatívny test

Negatívny test nie je potrebný ani na prijímačky na vysoké školy

Študenti vybraných zdravotníckych odborov potrebujú na vstup do školy alebo zariadení školy nie starší ako sedem dní, nariadenie platí len v čase od 21. do 1. hodiny v noci

Študenti, ktorí majú štátne skúšky na vysokej škole, nepotrebujú test

Študenti vysokých škôl, ktorí idú na miesto výkonu praxe, do špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia, nepotrebujú test

Žiaci, ktorí idú na prijímačky na strednú školu, nepotrebujú test

Podujatia

Kultúra

organizátori kultúrnych podujatí musia dodržiavať maximálne 50-percentnú naplnenosť kapacity – najviac 200 návštevníkov v exteriéri, najviac 150 návštevníkov v interiéri, zakázané je státie, každý musí mať negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín, PCR test nie starší ako 72 hodín, pričom prevádzkovateľ musí uschovať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov na dva týždne od ukončenia podujatia

Podrobnosti v kulúrnom covid automate


https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/zverejnili-sme-covid-semafor-pre-kulturne-podujatia/

Kiná sú zakázané

Bohoslužby, max 1 osoba na 15m2 s testom podľa platnosti


(podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná))
Oslavy / večierky / svadby / kary

Zakázané


Konzumácia alkoholu na verejnosti

Zakázané


Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)

Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov

Služby

Obchody, služby a nákupné centrá

Max 1 zákazník na 15m2, zatvorené detské kútiky, sedacie sekcie uzavreté. Vstup s testom


Reštaurácie

Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz)

Múzeá, galérie a výstavné siene

Individuálne prehliadky/ 1 návštevník na 15m2 plochy. Vstup s testom


Knižnice

Spoločné čítanie z kníh do 6 osôb s testom, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“

Firmy/ podniky a organizácie

Odporúčaný home-office. Kontrola testov.

Ubytovacie zariadenia

Otvorené hotely a penzióny. Cesta tam alebo späť len do 21. hodiny

V izbe len ľudia z jednej domácnosti alebo dve dospelé osoby.

Negatívnym testom nie starším ako 72 hodín

Taxi

Max 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi

Šport a rekreácia

Profesionálny šport

V piatich športoch – futbal, hokej, hádzaná, volejbal, basketbal aj si divákmi: maximálne 2000 v exteriéri a 1000 v interiéri. Povinný test či respirátor.

Rekreačný šport

Podľa rizikovosti športových aktivít


(pravidlá Ministerstva školstva vedy a športu, do vstupu platnosti týchto pravidiel: pravidlo max. 6 osôb)

Lyžiarske strediská

Podľa semaforu CR. Test 72 hodín pred nástupom, následne test nie starší ako 24 hodín pred nástupom, opakovane každých 48 hodín pri dlhšom pobyte. Otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek).

Fitnes

Zakázané

Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie)

Zakázané


Umelé vodné plochy (bazény a plavárne)

Max. 6 osôb, vstup s testom

Nemocnice, ZSS, väznice

Kultúra

organizátori kultúrnych podujatí musia dodržiavať maximálne 50-percentnú naplnenosť kapacity – najviac 200 návštevníkov v exteriéri, najviac 150 návštevníkov v interiéri, zakázané je státie, každý musí mať negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín, PCR test nie starší ako 72 hodín, pričom prevádzkovateľ musí uschovať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov na dva týždne od ukončenia podujatia

Podrobnosti v kulúrnom covid automate


https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/zverejnili-sme-covid-semafor-pre-kulturne-podujatia/

Kiná sú zakázané

Bohoslužby, max 1 osoba na 15m2 s testom podľa platnosti


(podľa semaforu pre cirkvi, kultúrne podujatia (divadlá a kiná))
Oslavy / večierky / svadby / kary

Zakázané


Konzumácia alkoholu na verejnosti

Zakázané


Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)

Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov

Football news:

Hakimi is open to a move to Bayern. For him, you will have to offer at least 45 million euros
Marez was named the best player of the week in the Champions League. He scored twice for PSG in the semi-final
Arsenal are now middling with the expectations and fan base of a top club. Arteta is part of the problem, but he will stay (due to Kroenke's passivity)
Chelsea players will receive about 11 million pounds in bonuses if they win the Champions League and the Cup. In Man City, the amount is higher - 15 million for winning the Champions League
Romelu Lukaku: Zlatan wins for himself, I win for Inter, Ronaldo wins for Juve. Serie A needs players of this level
Atletico President: Messi is the best player in the world. He is very important for La Liga, for all 20 teams. We are Interested in his future
Datsik's pregnant wife stopped his fight against the ex-football player when her husband collapsed on the ropes