Slovakia
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

ONLINE: Na lyže do Talianska len s kovid pasom

Opatrenia pre okres

Automatické opatrenia podľa rizika:

Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní.

Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné

Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné.

Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania

OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú

(1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny

alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne

alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza:

Rúška: Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér.

Obmedzenie pohybu: Bez obmedzenia.

Školy: Bez obmedzení.

Hromadné podujatia:

Kompletne zaočkovaní: bez limitu.

OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri.

Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %,

maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri.

Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania:

Kompletne zaočkovaní: maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov.

OTP: maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov.

Obrady (sobáš, krst, pohreb...):

Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí.

OTP: podľa hromadných podujatí,

Základ: podľa hromadných podujatí.

Bohoslužby:

Kompletne zaočkovaní: bez limitu.

OTP: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %.

Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri.

Základ: na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri

Obmedzenia podľa plochy priestoru.

Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb:

Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia.

OTP: povolené bez obmedzenia.

Športové súťaže – limity pre športovcov:

Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení.

OTP: bez obmedzení.

Základ: maximálne 100 športovcov.

Lanové dráhy:

Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia.

OTP: bez obmedzenia.

Základ: bez obmedzenia.

Fitnes:

Kompletne zaočkovaní: bez limitu.

OTP: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba,

Základ: max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov.

Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie):

Kompletne zaočkovaní: bez limitu.

OTP: bez limitu.

Základ: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000.

Bazény a plavárne:

Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia.

OTP: bez obmedzenia.

Základ: bez obmedzenia.

Obchody:

OTP: hygienické opatrenia.

Základ: hygienické opatrenia.

Služby:

OTP: hygienické opatrenia.

Základ: hygienické opatrenia.

Reštaurácie:

Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia.

OTP: bez obmedzenia.

Základ: bez obmedzenia.

Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene:

Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia.

OTP: bez obmedzenia.

Základ: bez obmedzenia.

Ubytovacie zariadenia:

Kompletne zaočkovaní: bez limitu.

OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie.

Základ: bez obmedzenia, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie.

Taxi:

Rúško, pravidelné vetranie.

Opatrenia pre okres

Automatické opatrenia podľa rizika:

Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní.

Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné

Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné.

Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania

OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú

(1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny

alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne

alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Kompletný zoznam pravidiel - Oranžová fáza

Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test).

Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia.

Školy:

Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky.

Prezenčne s obmedzením: VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP.

Hromadné podujatia:

Kompletne zaočkovaní: bez limitu.

OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri.

Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov.

Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania:

Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov.

OTP: maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov.

Obrady (sobáš, krst, pohreb…):

Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí.

OTP: podľa hromadných podujatí.

Základ: podľa hromadných podujatí.

Bohoslužby:

Kompletne zaočkovaní: bez limitu.

OTP: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri.

Základ: v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov.

Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb:

Kompletne zaočkovaní: povolené bez obmedzenia.

OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa.

Športové súťaže – limity pre športovcov:

Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení.

OTP: maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér.

Základ: maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov.

Lanové dráhy:

Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia.

OTP: bez obmedzenia.

Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek).

Fitnes:

Kompletne zaočkovaní: bez limitu.

OTP: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov.

Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov.

Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie):

Kompletne zaočkovaní: bez limitu.

OTP: max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000.

Základ: zakázané.

Bazény a plavárne:

Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia.

OTP: max. 50 % kapacity.

Základ: max. 10 osôb.

Obchody:

OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu.

Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu.

Služby:

OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu.

Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu.

Reštaurácie:

Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení.

OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení.

Základ: terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien.

Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene:

Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia.

OTP: bez obmedzenia.

Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy.

Ubytovacie zariadenia:

Kompletne zaočkovaní: bez limitu.

OTP: ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie.

Základ: zakázané.

Taxi:

Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie.

Opatrenia pre okres

Automatické opatrenia podľa rizika:

Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní.

Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné

Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné.

Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania

OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú

(1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny

alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne

alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Kompletný zoznam pravidiel - Bordová fáza:

Rúška: (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri s výnimkami a pri vzdialenosti do 2 m.

Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Obmedzený pohyb s výnimkami od 21. 00 h do 5.00 h (nevyhnutnosť núdzového stavu). Obmedzenie neesenciálneho cestovania (nevyhnutnosť núdzového stavu).

Školy:

Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti:

materská, základné, stredné školy aj gymnáziá, jedálne; vysoké školy len zdravotnícke odbory, výkon praxe.

Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ – záverečné skúšky.

Prezenčne s obmedzením: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ do 20 osôb s OTP alebo 60 osôb plne očkovaných.

Dištančne skupinovo: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP.

Hromadné podujatia:

Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov.

OTP: maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 50 osôb. Povinný zoznam účastníkov.

Základ: maximálne 6 osôb, povinný zoznam účastníkov

Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania:

Kompletne zaočkovaní: maximálne 20 osôb, povinný zoznam účastníkov.

OTP: zakázané.

Obrady (sobáš, krst, pohreb):

Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí.

OTP: podľa hromadných podujatí.

Základ: podľa hromadných podujatí.

Bohoslužby:

Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov.

OTP: maximálne 25 % kapacity, maximálne 50 osôb, povinný zoznam účastníkov.

Základ: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov.

Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb:

Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa.

OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa.

Športové súťaže – limity pre športovcov:

Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení.

OTP: maximálne 50 osôb, výnimka pre profesionálne ligy.

Základ: zakázané.

Lanové dráhy:

Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 50 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia.

OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor.

Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor.

Fitnes:

Kompletne zaočkovaní: max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba.

OTP: zakázané.

Základ: zakázané.

Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie):

Kompletne zaočkovaní: max. 10 osôb iba pre zákazníkov wellness zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané.

OTP: zakázané.

Základ: zakázané.

Bazény a plavárne:

Kompletne zaočkovaní: max. 25 % kapacity.

OTP: max. 10 osôb.

Základ: zakázané.

Obchody:

OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu.

Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov.

Služby:

OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu.

Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov.

Reštaurácie:

Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení.

OTP: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz), terasy 2 metre rozstupy medzi stolmi, otvorených minimálne 50 % stien.

Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene:

Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia.

OTP: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy.

Základ: zatvorené.

Ubytovacie zariadenia:

Kompletne zaočkovaní: bez limitu.

OTP: ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe. Ubytovanie dlhodobého charakteru. Reštaurácie podľa podmienok pre reštaurácie. Wellness podľa podmienok pre wellness.

Základ: zakázané.

Taxi:

Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi.

Opatrenia pre okres

Automatické opatrenia podľa rizika:

Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní.

Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné

Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné.

Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania

OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú

(1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny

alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne

alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Kompletný zoznam pravidiel - Čierna fáza:

Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri s výnimkami.

Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Obmedzený pohyb s výnimkami od 5.00 h do 1.00 h (nevyhnutnosť núdzového stavu). Obmedzenie neesenciálneho cestovania (nevyhnutnosť núdzového stavu). Zákaz cestovania medzi okresmi (nevyhnutnosť núdzového stavu).

Školy:

Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materské, základné a stredné školy, gymnáziá, školské jedálne a vysoké školy – zdravotnícke odbory, výkon praxe.

Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP, VŠ – záverečné skúšky.

Dištančne skupinovo: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP, VŠ.

Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP.

Hromadné podujatia:

Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení.

OTP: zakázané.

Základ: zakázané.

Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania:

Kompletne zaočkovaní: zakázané.

OTP: zakázané.

Obrady (sobáš, krst, pohreb):

Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí.

OTP: max. 6 osôb s výnimkou pohrebov.

Základ: max. 6 osôb s výnimkou pohrebov.

Bohoslužby:

Kompletne zaočkovaní: maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení.

OTP: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov.

Základ: max. 1 osoba na 25 m², povinný zoznam účastníkov.

Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb:

Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa.

OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa.

Športové súťaže – limity pre športovcov:

Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení.

OTP: len profesionálne ligy.

Základ: zakázané.

Lanové dráhy:

Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 25 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia.

OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor.

Základ: zakázané.

Fitnes:

Kompletne zaočkovaní: zakázané.

OTP: zakázané.

Základ: zakázané.

Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie):

Kompletne zaočkovaní: zakázané.

OTP: zakázané.

Základ: zakázané.

Bazény a plavárne:

Kompletne zaočkovaní: max. 10 osôb, organizované skupiny podľa športového automatu.

OTP: zakázané.

Základ: zakázané.

Obchody:

OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu.

Základ: iba esenciálne obchody max. 1 zákazník na 25 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov.

Služby:

OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu.

Základ: iba esenciálne služby max. 1 zákazník na 25 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov.

Reštaurácie:

Kompletne zaočkovaní: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

OTP: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene:

Kompletne zaočkovaní: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy.

OTP: zatvorené.

Základ: zatvorené.

Ubytovacie zariadenia:

Kompletne zaočkovaní: zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti s výkonom povolania a ubytovania dlhodobého charakteru.

OTP: zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti s výkonom povolania a ubytovania dlhodobého charakteru.

Základ: zakázané.

Taxi:

Max. 2 klienti vo vozidle, sedenie na zadných sedadlách, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi.

Opatrenia pre okres

Automatické opatrenia podľa rizika:

Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov: (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní.

Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné

Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné.

Základ: Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania

OTP: Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Kompletne zaočkovaná osoba: Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú

(1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny

alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne

alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Kompletný zoznam pravidiel - Červená fáza:

Rúška: (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na HP s rozšírenými výnimkami a pri vzdialenosti do 2 m.

Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test): Bez obmedzenia.

Školy

Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky.

Prezenčne s obmedzením: VŠ do 20 osôb alebo do 40 osôb s OTP, alebo 120 osôb plne očkovaných.

Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP.

Hromadné podujatia:

Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov.

OTP: maximálne 25 % kapacity, pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov.

Základ: maximálne 10 osôb, obmedzenia podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov.

Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania:

Kompletne zaočkovaní: Maximálne 50 osôb v interiéri a 80 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov.

OTP: maximálne 25 osôb v interiéri a 40 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov.

Obrady (sobáš, krst, pohreb):

Kompletne zaočkovaní: podľa hromadných podujatí.

OTP: podľa hromadných podujatí.

Základ: podľa hromadných podujatí.

Bohoslužby:

Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov.

OTP: maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov.

Základ: max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov.

Návštevy v nemocniciach, väzniciach, zariadeniach soc. služieb:

Kompletne zaočkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa.

OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa.

Športové súťaže – limity pre športovcov:

Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení.

OTP: maximálny počet športovcov: 75 interiér/150 exteriér.

Základ: zakázané.

Lanové dráhy:

Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 50 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia.

OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek).

Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor.

Fitnes:

Kompletne zaočkovaní: max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba.

OTP: max. 10 osôb alebo min. 25 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov.

Základ: zakázané.

Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie):

Kompletne zaočkovaní: bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatné zriadenia max. 10 osôb.

OTP: max. 10 osôb iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané.

Základ: zakázané.

Bazény a plavárne:

Kompletne zaočkovaní: max. 50 % kapacity.

OTP: max. 25 % kapacity.

Základ: zakázané.

Obchody:

OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu.

Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu.

Služby:

OTP: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu.

Základ: max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu.

Reštaurácie:

Kompletne zaočkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení.

OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení.

Základ: okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz).

Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene:

Kompletne zaočkovaní: bez obmedzenia.

OTP: hromadné prehliadky do 10 osôb.

Základ: individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy.

Ubytovacie zariadenia:

Kompletne zaočkovaní: bez limitu.

OTP: ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe, reštaurácie podľa podmienok pre reštaurácie, wellness podľa podmienok pre wellness.

Základ: zakázané.

Taxi:

Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi.