Slovakia
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Pošta ukončila tretiu časť súťaže na ochranu pri preprave hotovosti

S výsledkom vyhodnotenia predložených ponúk boli oboznámení všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky.

Bratislava 28. októbra (TASR) – Slovenská pošta ukončila tretiu časť verejnej súťaže na poskytovanie ochrany pri preprave finančnej hotovosti. Išlo o opakovanú súťaž. Pošta podpísala zmluvu so spoločnosťou LAMA SK, ktorá ponúkla najnižšiu cenu. Informovala o tom hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.

Prvá verejná súťaž s týmto predmetom bola vyhlásená 12. októbra 2020 a v nej predložili ponuku len dvaja uchádzači, čo nebolo možné považovať v zmysle judikátu Európskeho súdneho dvora za relevantnú hospodársku súťaž. Preto Slovenská pošta 3. decembra 2020 rozhodla o zrušení postupu a túto zákazku opakovane vyhlásila 13. apríla 2021.

Slovenská pošta v prípravných trhových konzultáciách oslovila hospodárske subjekty schopné poskytovať požadovanú službu. "Aj na základe týchto trhových konzultácií a po skúsenostiach z predchádzajúcej súťaže bola verejná súťaž rozdelená na tri časti podľa geografického členenia SR, ktoré reflektuje existujúcu logistickú sieť Slovenskej pošty," priblížila Dorčáková. Uchádzači mohli predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť, alebo aj na všetky časti.

Pošta v stanovenej lehote v časti západ dostala štyri ponuky, v časti stred tri ponuky a v časti východ boli doručené štyri ponuky. Dve časti súťaže – pre východ a stred – boli ukončené v júni tohto roku a úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Bonul.

Po vyhodnotení predložených ponúk na tretiu časť (západ) bola Slovenskej pošte doručená námietka uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní do právoplatného rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) nebola pošta oprávnená uzatvoriť zmluvu na časť západ. Následne v zmysle rozhodnutia ÚVO o námietke si Slovenská pošta vyžiadala od uchádzača LAMA SK, ktorý ponúkol v zmysle jediného hodnotiaceho kritéria najnižšiu cenu a umiestnil sa na prvom mieste v poradí, doplnenie údajov.

S výsledkom vyhodnotenia predložených ponúk boli oboznámení všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky. Žiadny zo zúčastnených uchádzačov podľa slov hovorkyne nepodal námietku proti vyhodnoteniu ponúk. Preto po splnení všetkých legislatívnych povinností Slovenská pošta podpísala zmluvu so spoločnosťou LAMA SK, ktorá ponúkla najnižšiu cenu. Zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.