logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Slovakia

Pracovné agentúry musia ústrediu práce predložiť správu o činnosti

ÚPSVaR Bratislava Foto: go-ok.eu/sk

Agentúram táto povinnosť vyplýva zo zákona o službách zamestnanosti. Správu o svojej činnosti majú agentúry odovzdať ústrediu práce.

Bratislava 13. januára (TASR) - Do konca marca tohto roka majú agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) a agentúry podporovaného zamestnávania (APZ) predložiť ročnú správu o svojej činnosti za minulý rok. Na svojej internetovej stránke ich k tomu vyzýva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.

Agentúram táto povinnosť vyplýva zo zákona o službách zamestnanosti. Správu o svojej činnosti majú agentúry odovzdať ústrediu práce. Vďaka týmto informáciám bude mať ÚPSVR SR lepší prehľad o fungovaní agentúr.

V správe o vykonávaní činnosti musia ADZ uviesť, koľko nových dočasných agentúrnych zamestnancov pridelili užívateľským zamestnávateľom, ale aj to, koľko predčasne ukončilo prácu u užívateľského zamestnávateľa. Taktiež v nej môžu agentúry priblížiť aj problémy z praxe pri prideľovaní dočasných agentúrnych zamestnancov.

Ústredie práce okrem toho preveruje aj to, či agentúra podľa zákona o službách zamestnanosti disponuje aj vlastným imaním v hodnote najmenej 30.000 eur.

Zákon o službách zamestnanosti určuje presne dôvody, pre ktoré môže byť agentúre zrušené povolenie podnikať. Môže sa tak stať v prípade, že nepredloží správu v určenom termíne, neprideľuje dočasných zamestnancov, porušuje zákaz nelegálneho zamestnávania, alebo nedisponuje vlastným imaním v určenej výške.

Themes
ICO