Slovakia

Predseda maďarského parlamentu pochybuje o budúcnosti EÚ: Krutá predpoveď

Podľa Kövéra v súčasnom svete prebieha zápas protichodných síl, ktoré nie sú ochotné ku kompromisu. "Na jednej strane sú tí, čo sa domnievajú, že môže existovať demokracia budovaná na neobmedzenej slobode, druhá strana si zas myslí, že demokraciu je možné budovať iba na rovnováhe poriadku a slobody," povedal Kövér v rozhovore pre Katolikus Rádió.

Vyjadril pritom presvedčenie, že demokracia nemôže protirečiť vôli väčšiny. "Zdá sa však, že v Európe nastupuje takýto trend," dodal a spochybnil budúcnosť Európskej únie. "Na existenciu EÚ v roku 2030 by som veľa nestavil," formuloval predseda maďarského parlamentu.