Slovakia
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Spoločnosť MetLife Slovensko získala certifikát Zodpovedná organizácia

MetLife Slovensko na základe environmentálneho auditu získala certifikát Zodpovedná organizácia.

Bratislava 28. októbra (OTS) – Spoločnosť MetLife Slovensko získala na základe environmentálneho auditu v rámci medzinárodného projektu Zodpovedná spoločnosť pokročilú úroveň certifikátu Zodpovedná organizácia.

Certifikát je dôkazom zodpovedného prístupu MetLife k životnému prostrediu a úrovne environmentálneho správania,“ informoval o tom riaditeľ marketingu a komunikácie MetLife CZ&SK Milan Drdoš.

Organizátor medzinárodného environmentálneho projektu je organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK, ktorá udeľuje tento certifikát na obdobie troch rokov. Jeho platnosť je závislá na dlhodobom udržiavaní úrovne environmentálnej zodpovednosti. Vstupný audit je vykonávaný na základe dotazníka, ktorý zisťuje prístup spoločnosti k triedeniu odpadov, šetreniu prírodných zdrojov a vyhodnocuje jej úroveň environmentálnej zodpovednosti.

Cieľom projektu je vzdelávať a informovať zamestnancov organizácií, študentov, obyvateľov obcí a verejnosť o správnom zaobchádzaní s odpadom a podporovať tak činnosti v oblasti triedenia odpadov a ochrany životného prostredia.

ENVI – PAK udeľuje certifikát Zodpovedná organizácia rozšírenej úrovne účastníkovi auditu, ktorý dosiahol minimálne 75 percentnú úspešnosť v environmentálnom audite a zároveň je dlhodobo aktívny v oblasti zvyšovania vzdelania a zodpovednému prístupu k ochrane životného prostredia. Organizátor má počas platnosti certifikátu právo na kontrolu plnenia pravidiel projektu.

MetLife celosvetovo zároveň do roku 2030 investuje 500 miliónov dolárov do sociálnej a environmentálnej oblasti. Vyplýva to zo správy o trvalo udržateľnom podnikaní a firemnej zodpovednosti, ktorá informuje o aktivitách MetLife podporujúcich diverzitu, rovnosť a inklúziu v zamestnaní aj v spoločnosti.

Spoločnosť MetLife sa zaväzuje k novým investíciám so spoločenským dopadom vo výške 500 miliónov amerických dolárov do roku 2030. Informovala o tom prostredníctvom výročnej správy o udržateľnosti, zverejnenej koncom septembra. Z tejto sumy vyčlenila 25 percent pre oblasť týkajúcu sa klimatických zmien a ďalej sa MetLife zameria na podporu finančnej gramotnosti nesebestačných ľudí, čo zahŕňa podporu rasovej a rodovej rovnosti v nízkopríjmových a etnicky rozmanitých komunitách.

Správa zdôrazňuje záväzok spoločnosti MetLife podporiť diverzitu, rovnosť a inklúziu nielen na pracovisku, ale v celej spoločnosti. MetLife sa stala v roku 2020 prvou poisťovňou so sídlom v USA, ktorá podpísala "Princípy OSN pre posilnenie postavenia žien". Poisťovňa prichádza s plánmi na odstránenie rozdielov medzi ženami a mužmi v oblasti vedenia, na pracovisku, na pracovnom trhu a v komunitách.

Foto: MetLife

MetLife na Slovensku
MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 900 000 klientov.

O spoločnosti MetLife


MetLife, Inc. je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, správy aktív a zamestnaneckých benefitov a pomáha svojim individuálnym a firemným klientom sa orientovať v meniacom sa svete pre zabezpečenie finančnej istoty.

Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868 a svoje pobočky má vo viac ako 40 krajinách sveta. Popredné postavenie si dlhodobo udržuje v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií na www.metlife.com; www.metlife.sk.