Slovakia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Štáty EÚ dali vlani 198 miliárd eur na obranu

Spomedzi štátov 27-člennej Únie iba Dánsko nie je členom Európskej obrannej agentúry.

Tlačová agentúra Belga v tejto súvislosti uviedla, že uvedená suma zodpovedá 1,5 percentám hrubého domáceho produktu (HDP) 26 štátov EDA, z ktorých väčšina je aj členmi NATO. V rámci Severoatlantickej aliancie sa jej spojenci zaviazali vyčleniť do roku 2024 najmenej dve percentá HDP na výdavky na obranu.

Výročná správa EDA o výdavkoch na obranu, ktorá je zverejňovaná od roku 2006, je založená na údajoch poskytnutých jej členskými štátmi. Samostatne však nespomína obranné výdavky žiadnej krajiny, ako je to v prípade každoročných správ NATO. Trvalý nárast celkových výdavkov na obranu, ktorý sa datuje od roku 2014, sa však odráža aj v národných číslach.

V roku 2020 z 19 členských štátov EDA, ktoré zvýšili svoje výdavky na obranu, 13 tak urobilo o päť percent a viac, a šesť o desať percent a viac. Sedem z 26 krajín, naopak, svoje obranné výdavky znížilo – oproti iba trom krajinám v roku 2019 –, a to v kumulatívnej výške 1,42 miliardy eur.

Investície členských štátov do obrany dosiahli rekordných 44 miliárd eur, čo je najviac, aké kedy EDA zaznamenala – v porovnaní s rokom 2019 to predstavuje celkový nárast o päť percent.

Nárast výdavkov na obranu bol zaznamenaný v rôznych oblastiach – od investícií do výskumu a vývoja až po nákup novej techniky. Celkovú sumu možno rozdeliť na nákup vojenského vybavenia a materiálu (83 percent, čiže 36 miliárd eur) a výskum a vývoj (17 percent, osem miliárd eur).

Spojením svojho úsilia dosiahli členské štáty EDA referenčný cieľ 20-percentých investícií v rámci celkových spoločných výdavkov na obranu.

„Trvalé zvyšovanie európskych výdavkov na obranu je pozitívnym vývojom a čísla za rok 2020 ukazujú, že je nepravdepodobné, že by sa opakovali chyby hlbokých škrtov v rezorte obrany po finančnej kríze z rokov 2007–08,“ uviedol výkonný riaditeľ agentúry EDA Jiří Šedivý vo vyhlásení pre médiá.

Zdôraznil, že osobitne víta „rekordných“ 2,5 miliardy eur vyčlenených na obranný výskum a technológie, a vyjadril nádej, že viac členských štátov bude investovať do tejto „kľúčovej oblasti pre európsku konkurencieschop­nosť a autonómiu“.