Súd,

Druhého kola výberového konania sa zúčastní až 12 kandidátov. Foto: ilustračné, gettyimages.com

Súdna rada SRNajvyššieho správneho súdu SR. Na druhom kole výberového konania sa zúčastní 12 kandidátov.

Medzi uchádzačmi sú aj šiesti sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, a to Katarína Benczová, Jana Hatalová, Zuzana Mališová, Monika Valašiková, Elena Berthotyová a Petra Príbelská. Verejné hlasovanie súdnej rady k úspešnosti uchádzačov vo verejnom vypočutí v druhom kole výberového konania sa uskutoční 13. mája o 10:00. Informovala o tom súdna rada na svojej internetovej stránke.

Počas prvého dňa vypočutia sa členom Súdnej rady SR predstaví Katarína Benczová, Marta Kamonczová, Karolína Staroňová, Petra Príbelská, Jana Purgatová a Elena Berthotyová. Druhý deň predstúpi pred súdnu radu Jana Hatalová, Zuzana Šabová, Vladimír Janíček, Monika Valašiková, Jana Martinčeková, Zuzana Mališová.

V prvom kole výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR uspeli deviati uchádzači. Celkovo je potrebné na tento súd dosadiť 29 sudcov. Tretie kolo výberového konania vyhlásil predseda súdnej rady Ján Mazák